CoHumans

Palvelut

CoHumans kehittää, kouluttaa ja konsultoi – tutkimusperustaisesti.

CoHumans on tukena, kun yhteistyö ontuu, työn merkitys tai yhteiskunnallinen vaikuttavuus ei jäsenny, eettisesti kestävät toimintatavat ovat hukassa tai johtamiseen tarvitaan ihmistä ymmärtäviä keinoja. Vastuullinen liiketoiminta vaatii inhimillisesti kestävän työyhteisön. Armottomissa työyhteisöissä ihmiset eivät pysty parhaimpaansa. Epäeettisyys uhkaa työntekijöiden työhyvinvointia ja organisaation mainetta.

Palvelut

Palvelumme

CoHumans rakentaa asiakasorganisaatioilleen sopivan palvelukokonaisuuden, isosti tai pienesti, etänä tai kasvokkain.

Tiedot & Taidot. Koulutuksemme ja valmennuksemme auttavat ymmärtämään inhimillisesti kestävän työelämän ilmiöitä. Inhimillinen kestävyys edellyttää taitoja, joita jokainen voi oppia, ja joista jokainen on vastuussa. Valmennamme muun muassa myötätunnon johtamista, eettistä osaamista eri toimialoille kohdennettuna sekä viisautta työyhteisöissä.

Yhteistyö & vuorovaikutus. Kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa yhteistyön ja vuorovaikutuksen käytäntöjä myötätunnon ja eettisesti kestävän toiminnan tueksi. Tarjoamme apua sekä työyhteisön sisäiseen vuorovaikutukseen että yhteistyöhön sidosryhmien kanssa. Tuemme esimerkiksi inhimillisesti kestävien etäyhteistyön käytäntöjen suunnittelua, testaamista ja juurruttamista.

Kulttuuri & rakenteet. Viemme määrätietoisesti läpi suuremmankin kulttuurinmuutoksen. Tutkimusosaamisemme myötä muutoksen lähtökohtana on realistinen käsitys inhimillisen kestävyyden tilanteesta, ja vaikuttavuutta seurataan hallitusti. Autamme uudistamaan esimerkiksi johtamisen, henkilöstöhallinnon ja vastuullisuustyön rakenteita, koska inhimillinen kestävyys tarvitsee tuekseen rakenteita ja strategista otetta.

Tutkimus & asiantuntija-apu. Teemme organisaatioiden kehittämisen ohella ja yhteydessä akateemista tutkimusta. Sparraamme johtajia vaikeissa eettisissä päätöksissä tai työyhteisön kuormittuneissa tilanteissa. Meidän kanssamme työyhteisösi voi edistää sekä omaa inhimillistä kestävyyttä, että muuttaa maailmaa akateemista tutkimusta vauhdittamalla.

Vaikutuksemme

Inhimillisesti kestävä organisaatio on tutkitusti hyvä yhteisön jäsenille sekä yhteiskunnalle, jossa se toimii. 

Työhyvinvointi & työstä palautuminen. Myötätuntoinen yhteys kollegoihin suojaa stressin haitallisilta vaikutuksilta (1) ja tukee työstä palautumista (2). Eettinen organisaatiokulttuuri ennakoi työtyytyväisyyttä ja vähentää eettisten ristiriitojen aiheuttamaa kuormitusta (3). Sen sijaan epäoikeudenmukainen johtaminen näkyy muun muassa työntekijöiden kognitiivisten kykyjen heikkenemisenä ja lisääntyneinä uniongelmina ja sydänsairauksina (4).

Itsearvostus & ammatillinen identiteetti. Työskentely eettisten ristiriitojen kuormittamana jäytää omanarvontunnetta ja työn merkityksellisyyttä (5). Itsearvostus on armottomassa työyhteisössä kovilla (6). Myötätuntoinen työyhteisö tukee itsemyötätuntoa, joka muun muassa suojaa ahdistukselta ja stressiltä (7).

Yhteistyö & sidosryhmäsuhteet. Myötätunto edistää toimivaa tiimityötä ennakoivaa psykologista turvallisuutta (8). Eettinen organisaatiokulttuuri saa työntekijät sitoutumaan työyhteisöön (9). Myötätunto heijastuu oppimiseen ja innovatiivisuuteen (10). Asiakkaat karttavat palveluntarjoajia, joissa työntekijät kohtelevat toisiaan huonosti (11).

Kestävä kehitys & vastuullinen liiketoiminta. Toiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten eettinen arviointi tulee jokaisen organisaation agendalle, kun kuluttajien, työntekijöiden ja yhteiskunnan instituutioiden odotukset vastuullisuudesta kasvavat (12). Aidosti vastuullinen liiketoiminta edellyttää sitä, että eettinen punninta näkyy strategiassa (13), mutta myös sitä, että henkilöstöllä on eettistä osaamista arjen moraalivalintojen tekemiseen (14).

Viitteet

Menetelmämme

Kehittämismenetelmämme ilmentää inhimillistä kestävyyttä ja toimintaympäristön syvällistä ymmärrystä.

Tutkimusperustaisuus. Työelämässä tarvitaan ajattelutapojen uudistamista. Vaikuttavin muutos syntyy tutkimustiedon sekä tutkimusmenetelmien ja arjen kokemusten vuoropuhelusta.

Viisas kasvu. Inhimillisesti kestävää työelämää kohti on kasvettava viisaasti. Kehittäminen ei saa olla uusi kuormituksen lähde, eikä kasvua voi mitata vain numeroilla.

Muotoiluajattelu. Monimutkaisessa maailmassa syy-seuraussuhteet eivät ole ennakolta tiedossa. Siksi kehitämme työelämää yhdessä ajatellen, kokeillen ja kokeiluista oppien.