CoHumans

Palvelut

CoHumans kehittää, valmentaa ja konsultoi – tutkimusperustaisesti.

Vastuullinen liiketoiminta vaatii inhimillisesti kestävän työyhteisön. Armottomissa työyhteisöissä ihmiset eivät pysty parhaimpaansa. Epäeettisyys uhkaa työntekijöiden työhyvinvointia ja organisaation mainetta.

CoHumans on tukenasi, kun yhteistyö ontuu, työn merkitys tai yhteiskunnallinen vaikuttavuus ei jäsenny, eettisesti kestävät toimintatavat ovat hukassa tai johtamiseen tarvitaan ihmistä ymmärtäviä keinoja.

Palvelut

Esimerkkejä palveluistamme

Toteutamme kumppaninasi myös laajemmat kulttuurinmuutos- ja kehitysprosessit. Rakennamme juuri sinun organisaatiosi tarpeisiin sopivan palvelukokonaisuuden – isosti tai pienesti, etänä tai kasvokkain. Ota rohkeasti yhteyttä!

Etiikan palvelut. Vastuullista organisaatiota ei ole ilman ihmisiä, jotka tekevät eettisesti kestäviä päätöksiä. Autamme luomaan syvyyttä, struktuuria ja selkeyttä juuri sinun organisaatiosi eettisiin kysymyksiin – sekä rakennamme ratkaisut eettisesti kestävän toiminnan varmistamiseksi. Panostus eettisyyteen on panostus merkitykselliseen työhön, riskienhallintaan, maineeseen ja vastuullisuuteen.

Lataa esite

Lue referenssejä kehityshankkeistamme

Psykologisen turvallisuuden johtaminen -valmennussoveltuu organisaation johtajille, esihenkilöille tai tiiminvetäjille. Psykologinen turvallisuus edistää tutkitusti mm. organisaation resilienssiä ja oppimiskykyä. Valmennuksen tuloksena osallistujat saavat omaan työhönsä sopivia ja käytännönläheisiä keinoja psykologisen turvan edellytysten rakentamiseen koko organisaatiossa.

Lataa esite

Viisas organisaatio -valmennus on tarkoitettu erityisesti esihenkilöille. Valmennuksessa opit, mitä kollektiivinen viisaus on, ja miksi se on elintärkeää organisaatioille alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Ymmärrät, miten johtaa organisaatiota ja sen ihmisiä viisaasti ja viisaiksi. Saat konkreettisia keinoja kasvattaa organisaation kollektiivista viisautta. Viisas organisaatio -teemasta toteutamme myös tiimeille ja työyhteisöille tarkoitettuja puolen päivän työpajoja.

Lataa esite

Inhimillinen johtaminen hybridityössä -valmennus on rakennettu avuksi johtamiseen monipaikkaisessa työssä. Valmennuksessa osallistujat rakentavat osaamista ihmisten johtamisessa hybridityössä. Hybridityö haastaa esimerkiksi tiedonkulkua, työssä jaksamista, sitoutumista työyhteisöön ja sujuvaa yhteistyötä. Valmennuksen jälkeen osallistujilla on välineitä tehdä hybridityöyhteisöstä kestävästi hyvä työpaikka.

Lataa esite

Itsemyötätuntoa yhdessä oppien –valmennus on tarkoitettu tiimeille ja työyhteisöille. Valmennuksessa opitaan, mitä itsemyötätunto on, miten se vaikuttaa organisaatioihin sekä miten sitä voi kehittää yhteisöllisesti, yhdessä oppien ja jakaen. Valmennus antaa eväitä inhimillisemmän organisaatiokulttuurin edistämiseen.

Lataa esite

Vaativat vuorovaikutustilanteet virtuaaliympäristössä -valmennus on tarkoitettu tiimeille tai työyhteisöille. Sen avulla voi harjoitella juuri omaan työympäristöön räätälöityjä vuorovaikutustilanteita virtuaalitodellisuudessa kokeneen valmentajan johdolla. Virtuaalitodellisuus soveltuu monenlaisten työelämätilanteiden harjoitteluun – kysy lisää!

Lataa esite

 

Vaikutuksemme

Inhimillisesti kestävä organisaatio on tutkitusti hyvä yhteisön jäsenille sekä yhteiskunnalle, jossa se toimii. 

Työhyvinvointi & työstä palautuminen. Myötätuntoinen yhteys kollegoihin suojaa stressin haitallisilta vaikutuksilta (1) ja tukee työstä palautumista (2). Eettinen organisaatiokulttuuri ennakoi työtyytyväisyyttä ja vähentää eettisten ristiriitojen aiheuttamaa kuormitusta (3). Sen sijaan epäoikeudenmukainen johtaminen näkyy muun muassa työntekijöiden kognitiivisten kykyjen heikkenemisenä ja lisääntyneinä uniongelmina ja sydänsairauksina (4).

Itsearvostus & ammatillinen identiteetti. Työskentely eettisten ristiriitojen kuormittamana jäytää omanarvontunnetta ja työn merkityksellisyyttä (5). Itsearvostus on armottomassa työyhteisössä kovilla (6). Myötätuntoinen työyhteisö tukee itsemyötätuntoa, joka muun muassa suojaa ahdistukselta ja stressiltä (7).

Yhteistyö & sidosryhmäsuhteet. Myötätunto edistää toimivaa tiimityötä ennakoivaa psykologista turvallisuutta (8). Eettinen organisaatiokulttuuri saa työntekijät sitoutumaan työyhteisöön (9). Myötätunto heijastuu oppimiseen ja innovatiivisuuteen (10). Asiakkaat karttavat palveluntarjoajia, joissa työntekijät kohtelevat toisiaan huonosti (11).

Kestävä kehitys & vastuullinen liiketoiminta. Toiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten eettinen arviointi tulee jokaisen organisaation agendalle, kun kuluttajien, työntekijöiden ja yhteiskunnan instituutioiden odotukset vastuullisuudesta kasvavat (12). Aidosti vastuullinen liiketoiminta edellyttää sitä, että eettinen punninta näkyy strategiassa (13), mutta myös sitä, että henkilöstöllä on eettistä osaamista arjen moraalivalintojen tekemiseen (14).

Viitteet

Menetelmämme

Kehittämismenetelmämme ilmentää inhimillistä kestävyyttä ja toimintaympäristön syvällistä ymmärrystä.

Tutkimusperustaisuus. Työelämässä tarvitaan ajattelutapojen uudistamista. Vaikuttavin muutos syntyy tutkimustiedon sekä tutkimusmenetelmien ja arjen kokemusten vuoropuhelusta.

Viisas kasvu. Inhimillisesti kestävää työelämää kohti on kasvettava viisaasti. Kehittäminen ei saa olla uusi kuormituksen lähde, eikä kasvua voi mitata vain numeroilla.

Muotoiluajattelu. Monimutkaisessa maailmassa syy-seuraussuhteet eivät ole ennakolta tiedossa. Siksi kehitämme työelämää yhdessä ajatellen, kokeillen ja kokeiluista oppien.