CoHumans

Tekijät

CoHumansin tiimistä saat tueksesi asiansa syvällisesti osaavan asiantuntijan, jonka palo inhimillisesti kestävään työelämään tarttuu.

Yhdistämme akateemisen osaamisen ja työelämän konkreettisen kehittämisen taidolla ja näkemyksellä, jota et muualta löydä. Monitieteinen ja -metodinen osaamisemme sopii monimutkaisen maailman haasteiden ratkaisemiseen.

CoHumansin työtä ohjaavat palo paremman maailman rakentamiseen, syvä kunnioitus jokaisen ihmisen ainutlaatuista arvokkuutta kohtaan sekä kriittinen ja utelias mielenlaatu.

Tekijät

Anna Seppänen

Toimitusjohtaja | Eetikko

Anna on etiikan syväosaaja, joka on hankkinut monipuolisen osaamisensa muun muassa Helsingin yliopiston sosiaalietiikan tutkijana, palvelumuotoilutoimisto Palmun asiantuntijana ja Tasavallan presidentin käynnistämän nuorten syrjäytymistä ehkäisevän hankkeen hankekehityspäällikkönä. Anna auttaa työyhteisöjä yhdistämällä syvät eettiset näkökulmat arjen kokemuksiin ja viemällä luovat ideat määrätietoisesti kestäväksi toiminnaksi. CoHumansissa Anna hoitaa toimitusjohtajan vastuita ja kehittää CoHumansin liiketoimintaa.


+358 40 748 0005

Lisää Annasta

TedX: The Power of Ethical Imagination
GTalks: Tekoälyn etiikka – ajattelun apuvälineitä eettisesti kestäviin ratkaisuihin

Anna Seppänen

Toimitusjohtaja | Eetikko

Anna Seppänen

TT, Dos. Anne Birgitta Pessi

vaikuttavuusjohtaja | professori (HY)

Anne Birgitta on koko menestyksekkään tutkijanuransa tutkinut myötätuntoa, arvoja ja hyväntekemistä. Viime vuodet hän on fokusoinut juuri työelämään paitsi tutkijana, myös kehittäjänä. CoHumansin juuret ovat CoPassion-tutkimushankkeessa, joka oli Anne Birgitan kipparoima menestystarina. Kouluttajana, kehittäjänä ja valmentajana Anne Birgitta osaa yhdistää vakuuttavuuden innostavuuteen ja koskettavuuteen. Anne Birgitalla on ilmiömäinen kyky tuoda ihmisiä yhteen ja muuttaa maailmaa tutkimuksen avulla. CoHumansissa Anne Birgitan erityisenä vastuuna onkin varmistaa, tutkimusperustaisesti ja verkostoja luoden, toiminnan vaikuttavuus.


+358 41 544 3424

Lisää Anne Birgitasta

Yrittäjän luontoilta: Myötätunnon voima työyhteisöissä
James Gregory Lecture: Can Compassion Transform Society?

TT, Dos. Anne Birgitta Pessi

vaikuttavuusjohtaja | professori (HY)

Anne Birgitta Pessi

TT Jenni Spännäri

Tutkimusjohtaja | Tutkijatohtori (ÅA, UEF)

Jenni on tutkija ja kouluttaja, jonka erityisalaa ovat viisaus, myötätunto ja innovatiivisuus, erityisesti työelämässä. Tutkijanuran lisäksi Jennillä on pitkä kokemus luennoista, kouluttamisesta ja fasilitoinnista  – sekä eri yliopistoista ja organisaatioista että tanssiopettajana. Jennillä on lisäksi taustallaan positiivinen neuroplastisuus (PNT) -ammattilaiskurssi sekä Art of Hosting -opinnot. Jenni osaa luotsata työyhteisöt lempeän päättäväisesti viisaaseen kasvuun, huumoria unohtamatta. Jenni on tutkimuksen renessanssi-ihminen, joka hallitsee sekä kvalitatiiviset että kvantitatiiviset metodit. CoHumansissa Jenni johtaa tutkimustoimintaa.


+358 40 585 7872

Lisää Jennistä

Yle Radio 1: Miten tullaan viisaaksi?
CoHumans-dialogi: Viisaus työelämässä - mitä se on ja mistä sitä saa lisää?

TT Jenni Spännäri

Tutkimusjohtaja | Tutkijatohtori (ÅA, UEF)

Jenni Spännäri

Akateeminen yhteisömme

CoHumansin akateemiseen yhteisöön kuuluu inhimillisesti kestävän työelämän teemojen huippututkijoita eri yliopistoissa. Verkostossamme on tutkijoita muun muassa Stanfordin yliopistosta, Karoliinisesta instituutista, Åbo Akademista, Edinburghin yliopistosta, Il Jaume -yliopistosta, Michiganin yliopistosta ja Floridan yliopistosta.

Akateeminen yhteisömme