CoHumans

Referenssit

CoHumansin asiakkaina on organisaatioita kaikilta yhteiskunnan sektoreilta. Inhimillinen kestävyys sopii jokaisen työyhteisön agendalle.

Yhdistämme akateemisen osaamisemme työelämän konkreettiseen kehittämiseen taidolla ja kokemuksella, jota et muualta löydä. Monitieteinen ja monimetodinen osaamisemme sopii monimutkaisen maailman työyhteisöjen haasteiden ratkaisemiseen.

CoHumansin työtä ohjaavat palo paremman maailman rakentamiseen, syvä kunnioitus jokaisen ihmisen ainutlaatuista arvokkuutta kohtaan sekä kriittinen ja utelias mielenlaatumme.

Referenssit

Koulutus- ja valmennusorganisaation kohtaavampi työkulttuuri

On ollut huikeaa olla mukana tässä hankkeessa, joka on nostanut arkiseen keskusteluun myötätunnon ja –innon teemat ja niiden merkityksen työelämässä. Koko henkilöstön konkreettiset innovoinnit pienistä sekä suurista kohtaamisen teoista on kiteytetty kaikkien hyödynnettäviksi. Kokeiluideat, joita on pidetty erityisen tärkeinä, on viety luovin tavoin arkeen vahvistamaan työyhteisön myötätuntoisia ja -intoisia kohtaamisia. Tämän hanke heijastuu varmasti myös opiskelijoihimme ja asiakkaisiimme.

Jenniina Bies-Wikgren, päävalmentaja, Hyria

Lähtökohta

Ammatillisen koulutuksen, työllistymisen ja syrjäytymisen ehkäisemisen palveluita tarjoavalla Hyrialla on takana pitkä muutosten aika organisaatiorakenteen järjestelyn ja ammatillisen koulutuksen reformin myötä. Miten monien eri toimipisteiden organisaatiossa vahvistetaan kokemusta siitä, että ollaan samaa yhteisöä? Hyriassa on valtava määrä osaamista, joka saadaan yhteistyöllä vielä paremmin käyttöön.


Ratkaisu

CoHumans ja Hyria käynnistivät syksyllä 2019 keväälle 2021 kestävän prosessin, jonka fokuksena on kohtaamisen kulttuurin vahvistaminen ja myötätunnon edellytysten tukeminen. Konkreettisesti kohtaavampi arki on edennyt yhteisluomisen kautta: kohtaamiskokeiluilla on testattu uusia tapoja muun muassa arkiseen vuorovaikutukseen, palaverikäytäntöihin ja yksiköiden väliseen yhteistyöhön. Syksyllä 2020 yhteiskehitettiin arvoperustainen toimintaohjeisto korona-ajan etä- ja lähikohtaamisiin.


Opit

Vaikuttavinta antia ovat olleet tutkimustiedosta ammentavat työpajat, joissa Hyrian koko 500-päinen henkilöstö on kehittänyt työkulttuuria tiimirajat ja toimispisteet ylittävissä ryhmissä. Näin on purettu myötätuntoisen yhteistyön arkista estettä; että emme tunne niitä, joiden kanssa työskentelemme. Suurin muutos on tullut yhdessä tehden, kohtaamiskokeilujen kautta. Yksi muutoksen indikaattori on, että myötätunnon sanasto on juurtunut osaksi hyrialaista puheenpartta.

Teknologiayritys matkalla eettisen digitaalisen maailman pioneeriksi

CoHumansin Anna Seppäsen kyky hahmottaa alamme usein hankalia eettisiä kysymyksiä ja tuoda niihin käytännönläheisiä ja ymmärrettäviä ratkaisuja, on ollut todella suureksi avuksi. Lisäksi olemme käyneet lukuisia todella innostavia keskusteluja, jotka ovat saaneet minut huomaamaan, miten arvokasta ja uutta luovaa eri alojen asiantuntijoiden yhteistyö voi parhaimmillaan olla.

Kristiina Härkönen, Chief Sustainability Officer, Gofore

Lähtökohta

Teknologiayritys Gofore oli käynnistänyt eettisen toimintaohjeiston tekemisen. Tavoitteena oli luoda perusta Goforen roolille eettisemmän digitaalisen maailman edelläkävijänä. Goforelaisilta oli tullut ohjeistoa varten ideoiden runsaudensarvi. Miten siis löytää yhteinen linja ja vakuuttava struktuuri ohjeistoon?


Ratkaisu

CoHumans toi ohjeistoon etiikan teorioista ammentavan jäsennyksen sekä tutkimustiedon näkemykset siitä, miksi eettinen toiminta on nykyorganisaatiolle paitsi hyvinvointi- niin myös menestystekijä. Ohjeistoa rakennettaessa tärkeää oli elämänmakuinen, inhimillinen ja Goforen kulttuuria heijastava eetos. Ohjeiston jalkauttamiseksi CoHumans on valmentanut Goforen johtoryhmää etiikassa sekä yhdessä Goforen asiantuntijoiden kanssa kehittänyt eettisen arvioinnin apuvälineitä Goforen vahvalle osaamisalueelle, datan ja tekoälyn hyödyntämiseen.


Opit?

Arki Code of Ethics -dokumentin julkaisemisen jälkeen on osoittanut, että ohjeisto aidosti toimii eettisesti kiperien tilanteiden käytännöllisenä käsikirjana. Ohjeisto on rohkea avaus, joka tuo esille koko työyhteisön eettisen osaamisen merkityksen vastuullisessa liiketoiminnassa. Kunnianhimoinen ote ohjeistoa laatiessa kannatti: ohjeisto on pantu merkille Goforen sidosryhmissä.

Millainen ratkaisu sinun työyhteisöllesi sopisi?

Ota yhteyttä

Asiakkaita ja yhteistyökumppaneita