CoHumans

Mitä merkitystä työlläni on?
Onko organisaationi rakentamassa vai nakertamassa kestävämpää maailmaa?
Miten teknologiat ja inhimillisyys sovitetaan yhteen?

CoHumans tarjoaa tutkimusperustaisia, konkreettisia ratkaisuja työelämän inhimillisyysvajeeseen.

Keskitymme inhimillisesti kestävän työelämän edistämiseksi kahteen teemaan, myötätuntoon ja etiikkaan lähi-ilmiöineen. Tutkimuksesta tiedämme, että niitä voidaan systemaattisesti kehittää ja vahvistaa, ja että niiden varaan rakentuvat 2020-luvun parhaat organisaatiot.

Myötätunto

= toisen tunteen huomaamista, sen empaattista jakamista sekä konkreettisia tekoja toisen parhaaksi

Myötätuntoinen työyhteisö on aikaansaava työyhteisö, jossa työ on merkitykselliseltä. Myötätunnottomassa työyhteisössä kärsimys ja innostus täytyy piilottaa, eikä työyhteisön realistinen tilannekuva hahmotu.

Myötätunnon edistämiseksi CoHumans kehittää sekä yksilöiden myötätunnon taitoja että myötätunnon arkkitehtuuria eli myötätuntoa mahdollistavia työn rakenteita ja kulttuuria.

Lue lisääaiheesta Etusivu

Etiikka

= valmiutta arvioida ja argumentoida, mikä on oikein, ja kykyä toimia sen mukaan

Organisaation eettisen toimintakyvyn vahvistaminen edistää sekä vastuullisuutta että työhyvinvointia. Entistä monimutkaisemmat toimintaympäristöt sekä teknologioiden kehitys takaavat, että vaikeat eettiset kysymykset lisääntyvät. Kestävän liiketoiminnan rakentaminen vaatii myös henkilöstöltä eettistä osaamista.

CoHumans auttaa lisäämään työyhteisösi eettistä toimintakykyä, ja on apuna työyhteisön eettisyyttä tukevien rakenteiden kehittämisessä.

Lue lisääaiheesta Etusivu

Voimmeko auttaa?

Olemme apunasi rakentamassa inhimillistä kestävyyttä työyhteisössäsi.

Valmennamme tiimejä, tarvittaessa etänä digitaalisia alustoja hyödyntäen.

Sparraamme pomoja kestävään, arvoperustaiseen johtamiseen.

Luomme ja viemme yhdessä maaliin laajempia kehityskaaria kohti kestävää työkulttuuria.

Pidämme uusimman tutkimustiedon ja käytännön tapausesimerkit yhdistäviä luentoja.

Autamme myötätunnon ja etiikan asiantuntijoina henkilöstöjohtamisen ja vastuullisuustyön rakenteiden kehittämisessä.

Muutamme maailmaa tutkimuksella akateemisten ja työelämän kumppaneiden kanssa.

2 viikkoa sitten

CoHumans
Miten yhdistää etäjohtamisessa ihmisläheisyys ja jämptiys? Entä miten ristiriitoja voi rakentavasti ratkoa etäyhteisöissä? Tai miten merkityksellisyyden ja yhteisöllisyyden kokemuksia tai jaksamista voi etäjohtajana vahvistaa? Normeja etätyössä riittää - mutta entäs ne arvot? CoHumansilla on palveluvalikoimassa valmennuskokonaisuus inhimillisesti kestävästä etäjohtamisesta. Tutkimustiedon ja arjen ajatusten vuoropuhelu sekä itsenäisten oppimismoduulien, konkreettisten työkalujen ja ryhmävalmennusten yhdistelmä toimii myös etäaikana! Miten voisimme auttaa työyhteisöäsi? Ota yhteyttä: ... EnemmänVähemmän
Katso Facebookissa

3 viikkoa sitten

CoHumans
Eilisessä johtamisvalmennuksessa ammensimme dialogisesta keskusteluotteesta työkaluja, joilla työyhteisön hankalissa tilanteissa voidaan rakentaa yhteistä ymmärrystä, kestävästi. Dialogissa tärkeää on aika, odottaminen: onko esihenkilöllä kanttia ottaa aikaa puntaroinnille, kaikkien mahdollisuuksien kartoittamiselle, voimakkaimpien tunteiden laantumiselle? Keskustelussa valmennettaviemme kanssa nousi esiin johtajan itsetuntemuksen merkitys tässä(kin). Dialogiseen otteeseen kuuluvaa maltti ja odottaminen on eri asia kuin vaikeiden asioiden vältteleminen. ... EnemmänVähemmän
Katso Facebookissa