CoHumans

Miten saan tiimit toimimaan yhdessä? Miten vaikeista asioista voisi työpaikalla puhua rakentavasti? Millaista on inhimillinen johtaminen digitalisoituvassa työssä? Mistä tiedän mikä on organisaatiossa oikeaa toimintaa?

CoHumans auttaa rakentamaan organisaatiostasi inhimillisesti kestävän. Haluamme, että työelämä on ihmisille merkityksen eikä kärsimyksen lähde. Uskomme, että kaikilla organisaatioilla on velvollisuus rakentaa kestävämpää yhteiskuntaa.

Kehittämällä, valmentamalla ja konsultoimalla autamme tuomaan inhimillisen kestävyyden osaksi työn arkea. Työyhteisöissä löydetään työn ilo ja tarkoitus, ymmärretään ihmisyyttä sen kaikissa sävyissä sekä pysytään toimintakykyisinä tuulisinakin aikoina.

Inhimillisyyttä vaalimalla myös työn tuloksellisuus, tehokkuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus kohenevat – tutkitusti.

Myötätunto

= toisen tunteen huomaamista, sen empaattista jakamista sekä konkreettisia tekoja toisen parhaaksi

Myötätuntoinen työyhteisö on aikaansaava työyhteisö, jossa työ tuntuu merkitykselliseltä. Myötätunnottomassa työyhteisössä kärsimys ja innostus täytyy piilottaa, eikä työyhteisön realistinen tilannekuva hahmotu.

CoHumans kehittää myötätunnon arkkitehtuuria eli myötätuntoa mahdollistavia työn rakenteita ja kulttuuria. Valmennamme työyhteisöjä kohtaamisen taidoissa, jotka ovat tekoälyn aikakaudella arvokkainta inhimillistä pääomaa.

Lue lisääaiheesta Etusivu

Etiikka

= valmiutta arvioida ja argumentoida, mikä on oikein, ja kykyä toimia sen mukaan

Kestävän liiketoiminnan rakentaminen vaatii johdolta ja henkilöstöltä eettistä toimintakykyä. Entistä monimutkaisemmat toimintaympäristöt takaavat, että vaikeat eettiset kysymykset lisääntyvät. Samalla lisääntyvät myös mahdollisuudet löytää työhön syvää merkityksellisyyttä.

CoHumans auttaa eettisen osaamisen, eettisen toimintakyvyn ja eettisyyttä tukevien rakenteiden kehittämisessä. Näin luodaan edellytykset vahvalle vastuullisuudelle.

Lue lisääaiheesta Etusivu

Anna meidän auttaa.

Rakennetaan yhdessä organisaatiostasi inhimillisesti kestävä.

Kulttuurinkehitysprojektit

Luotsaamme organisaatiosi kohti inhimillisesti kestävää työkulttuuria ja luomme sen tueksi toimivat rakenteet.

Johtamisvalmennukset 

Sparraamme johtajia ja esihenkilöitä kestävään, arvoperustaiseen johtamiseen.

Tiimi- ja työyhteisövalmennukset 

Valmennamme psykologisen turvallisuuden, itsemyötätunnon, myötäinnon ja viisaan kasvun teemoista sekä todennamme vaikuttavuuden uskottavilla mittareilla.

Vastuullisuustyön ja eettisen liiketoiminnan kehittäminen 

Autamme tunnistamaan toimialasi olennaiset eettiset kysymykset ja tukemaan eettistä toimijuutta.

Luennot, key notet ja webinaarit

Yhdistämme uusimman tutkimustiedon ja kokemuspohjaisen ymmärryksen organisaatioiden arjesta.

Tutkimuspalvelut ja tutkimushankkeet 

Tuotamme tietoa työelämästä ja muutamme maailmaa yhteistyössä akateemisten ja liike-elämän kumppaneiden kanssa.

1 kuukausi sitten

CoHumans
☀️⚓️CoHumansin kesään kuuluu merellisiä tunnelmia, kun paneudumme oikeudenmukaisuuden kysymyksiin merenkulun alan työyhteisöissä. ⚓️☀️Millaisista asioista muodostuu reilu varustamokulttuuri? Merimieseläkekassan, CoHumansin, pilottivarustamojen ja Suomen varustamot ry:n yhteinen hanke etsii vastauksia tähän kysymykseen – sekä konkreettisia tapoja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Hanke on jo käynnistetty keräämällä aineistoa ja haastattelemalla merenkulkijoita. Alustavia tuloksia on luvassa loppuvuodesta, kun reilua työkulttuuria rakentavat työpajat saadaan pilotoiduksi. Reiluuden kokemus on turvallisen ja tuloksellisen työn edellytys. Epäreiluksi koettu johtaminen lisää stressiä ja pahoinvointia töissä. Kun johtaminen koetaan oikeudenmukaisena, sairauspoissaolot voivat vähentyä merkittävästi. Kokemus reilusta työkulttuurista vaatii syntyäkseen muutakin kuin johtajien toimia. Jokaisen on voitava kokea, että pystyy töissä toimimaan reilusti muita kohtaan, tunnistettava oikein toimimista vaativat tilanteet ja pystyttävä puhumaan kokemuksistaan.Hankkeesta voi jo lukea lisää esimerkiksi Albatrossi-lehden jutusta: www.expressmagnet.eu/pub/52/Albatrossi_Albatrossen_2_2024/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2HVBvJZs7UR...Kuvan haastattelureissullamme Raahessa nappasi Anna Kuusisto.PS: Oikeudenmukaisuuden kysymykset ovat oleellisia jokaisessa työyhteisössä. Tarvitsisiko henkilöstönne eettistä osaamista kehittää? Onko tarvetta eettiselle ohjeistoille tai etiikan työkaluille? Haluaisitko tietää, mikä teillä voisi vahvistaa kokemusta reilusta työkulttuurista? Kurkkaa etiikan palvelumme ja sovitaan syksylle tapaaminen! cohumans.fi/palvelut/ ... EnemmänVähemmän
Katso Facebookissa

1 kuukausi sitten

CoHumans
☀️CoHumansin kehukesäkuu jatkuu! Nyt saamme kehuja koulutussektorilta. ☀️Diakonia-ammattikorkeakoulussa (DIAK) toteutettiin Työsuojelurahaston rahoittama kehittämishanke: Psykologisen turvallisuuden voima muutoksessa.DIAK otti tavoitteekseen kehittää koko organisaation työkulttuuria ja sen psykologista turvallisuutta. Tarkoituksena oli myös profiloitua psykologisen turvan edelläkävijänä ja houkuttelevana työnantajana. DIAKille kehittämishanke on tärkeä strateginen panostus: psykologisesti turvallisen toimintakulttuurin kehittäminen nähdään osana organisaation kehittämisen strategista ohjelmaa. Kehittämistyössä luotiin toimintamalli jolla edistettiin psykologisen turvallisuuden toteutumista organisaation muutostilanteessa. Hankkeessa luotavien käytäntöjen avulla psykologinen turva nivoutuu osaksi muutoksessa muodostuvaa uutta toimintakulttuuria. Hankkeessa vuorottelivat yhteiskehittämiseen painottuvat kehittämisryhmät, ns. ateljeet, (osallistujia yli tiimi/tulosalue/paikkakuntarajojen) ja työskentely oman tiimin kanssa. Hankkeeseen kuului myös koko organisaatiolle suunnattuja kehittämistapahtumia. Esihenkilöiden kanssa toteutettiin pilottikokeilu, jossa kehitetään menetelmiä psykologisen turvan johtamisen tueksi. Kehittämisessä oivallettiin, miten tärkeitä yhteiset sanoitukset ja yhteisen kehittämisymmärryksen luominen ovat, että vaikuttavaa muutosta saadaan aikaan. Käytetyt, kokeellisetkin menetelmät toimivat kohderyhmälle tehokkaasti. Kestävä kehittäminen vaatii aikaa, ja hankkeen ansiosta sitä oli käytettävissä hyvin.Mitä voisimme kehittää teidän organisaatiossanne – ehkä Työsuojelurahaston tuella? ... EnemmänVähemmän
Katso Facebookissa