CoHumans

Mitä merkitystä työlläni on?
Onko organisaationi rakentamassa vai nakertamassa kestävämpää maailmaa?
Miten teknologiat ja inhimillisyys sovitetaan yhteen? Mistä löydän avaimia eettiseen päätöksentekoon?

CoHumans kehittää, valmentaa, konsultoi ja tutkii inhimillistä kestävyyttä. Inhimillisesti kestävissä organisaatioissa eletään hyvää työelämää ja rakennetaan parempaa yhteiskuntaa.

Me muovaamme asiakkaidemme kanssa myötätunnon, etiikan ja viisauden kaltaiset ikuiset ihmisyyden teemat vaikuttaviksi arjen käytänteiksi – olipa kyse sitten osaamisen kehittämisestä, johtamisvalmennuksesta, kulttuurinmuutoksesta tai konsultaatiosta. Olemme inhimillisessä kestävyydessä organisaatiokehittämisen ja akateemisen tutkimuksen edelläkävijöitä. CoHumans tunnetaan tiiminä, joka elää niin kuin opettaa: inhimillisyyttä vaalien.

Myötätunto

= toisen tunteen huomaamista, sen empaattista jakamista sekä konkreettisia tekoja toisen parhaaksi

Myötätuntoinen työyhteisö on aikaansaava työyhteisö, jossa työ on merkitykselliseltä. Myötätunnottomassa työyhteisössä kärsimys ja innostus täytyy piilottaa, eikä työyhteisön realistinen tilannekuva hahmotu.

Myötätunnon edistämiseksi CoHumans kehittää sekä yksilöiden myötätunnon taitoja että myötätunnon arkkitehtuuria eli myötätuntoa mahdollistavia työn rakenteita ja kulttuuria.

Lue lisääaiheesta Etusivu

Etiikka

= valmiutta arvioida ja argumentoida, mikä on oikein, ja kykyä toimia sen mukaan

Organisaation eettisen toimintakyvyn vahvistaminen edistää sekä vastuullisuutta että työhyvinvointia. Kestävän liiketoiminnan rakentaminen vaatii myös henkilöstöltä eettistä osaamista. Entistä monimutkaisemmat toimintaympäristöt takaavat, että vaikeat eettiset kysymykset lisääntyvät – mutta samalla lisääntyvät myös mahdollisuudet löytää työhön syvää merkityksellisyyttä.

CoHumans kohentaa  työyhteisösi eettistä toimintakykyä, ja on apuna työyhteisön eettisyyttä tukevien rakenteiden kehittämisessä.

Lue lisääaiheesta Etusivu

Voimmeko auttaa?

Me rakennamme organisaatiossasi inhimillisen kestävyyden edellytyksiä.

Valmennamme tiimejä – lähinä, etänä ja hybridinä.

Sparraamme pomoja kestävään, arvoperustaiseen johtamiseen.

Luomme ja viemme maaliin laajempia kehityskaaria kohti kestävää työkulttuuria.

Pidämme uusimman tutkimustiedon ja organisaatioelämän arkikokemukset yhdistäviä luentoja.

Autamme myötätunnon ja etiikan asiantuntijoina henkilöstöjohtamisen ja vastuullisuustyön rakenteiden kehittämisessä.

Muutamme maailmaa tutkimuksella akateemisten ja työelämän kumppaneiden kanssa.

3 viikkoa sitten

CoHumans
EDIT: Helsingin tilaisuuteen on uusi ilmoittautumislinkki: link.webropolsurveys.com/S/35905486C22D3085 Pahoittelemme ongelmia edellisen kanssa!Breaking news:Miten luotsata työyhteisöä kohti psykologista turvaa, myös kriisiaikoina? Nyt on saatavilla tuoreita tutkimustuloksia suomalaisista työyhteisöistä! Tule linjoille tai paikan päälle kuulemaan tuloksista ensimmäisten joukossa!Salo: tiistaina 8.11. klo 13.30–15.00, Hilkansali, Salon kirjastotalo, Vilhonkatu 4, SaloIlmoittautumiset:response.questback.com/salonkaupunki/feni2g3lcl Helsinki: ke 9.11. klo (14.30) 15-16, Fredriksberg, (Vallila), Konepajankuja 3Ilmoittautumiset:link.webropolsurveys.com/S/35905486C22D3085Jos annat ilmoittautuessasi sähköpostiosoitteesi, saat linkin etäosallistumiseen ja tallenteeseen. Tilaisuuksiin voi tulla fyysisesti paikalle myös ilmoittautumatta.Mistä hankkeessa on kysymys?Psykologinen turvallisuus on hyvän työelämän oleellinen peruskivi. Se tarkoittaa työpaikan ilmapiiriä, jossa ihmiset uskaltavat ottaa sosiaalisia riskejä: yksilöt kokevat kuuluvansa ja heidän on turvallista oppia, luoda uutta ja haastaa. Tutkimuksesta tiedetään, että psykologinen turva edistää muun muassa resilienssiä, organisaation oppimista ja tiedonvaihtoa, luovuutta ja innovatiivisuutta, sitoutuneisuutta ja tehokkuutta sekä puheeksi ottamista ja avointa keskustelukulttuuria. Tiedetään myös, että psykologisen turvan ilmapiiri on helppo rikkoa, mutta sen rakentamisen keinoista on tähän asti ollut vain vähän tutkittua tietoa.Juuri päättynyt suomalainen tutkimushanke etsi ja löysi keinoja psykologisen turvan johtamiseen työyhteisöissä. Tutkimushankkeen toteuttivat Työsuojelurahaston tuella CoHumans, Salon kaupungin vanhuspalvelut ja Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala.Tutkimuksessa havaittiin kolme keskeistä toimintatapaa, joilla esihenkilöt voivat edistää psykologista turvaa. Ensiksi on tärkeää ottaa huomioon työntekijät yksilöinä ja auttaa heitä toimimaan omista lähtökohdistaan niiden tavoitteiden hyväksi, jotka on yhdessä sovittu. Toiseksi on tärkeää panostaa vastavuoroiseen, avoimeen ja rehelliseen kommunikaatioon. Tähän tarvitaan tietysti myös työntekijöiden panos. Kolmanneksi on tärkeää ottaa systemaattisesti ja tietoisesti käyttöön myötätuntoisia toimintatapoja, jotta psykologinen turva ei rakennu vain sanahelinän varaan.Tutkimuksessa havaittiin myös, että myötätunnon osoittaminen ja sen yhteisöllisten edellytysten luominen on esihenkilölle dynaaminen keino vastata työelämän jännitteisiin, ja siten rakentaa psykologista turvallisuutta juuri muutosten keskellä. Lisäksi kokeiltiin ja hiottiin huippuunsa psykologisen turvan edistämisen konkreettisia keinoja, jotka nyt julkaistaan psykologisen turvan työkalupakkina.Hankkeen loppuraportti sekä psykologisen turvan edistämisen työkalupakki ovat julkisia, ja ne ovat löydettävissä Työsuojelurahaston ja CoHumansin verkkosivuilta joulukuussa 2022.cohumans.fi/tuloksia-julki-miten-johtaa-tyoyhteisoa-kohti-psykologista-turvaa-myos-kriisiaikoina/Tervetuloa tuoreen tiedon lähteille! ... EnemmänVähemmän
Katso Facebookissa