CoHumans

Mitä merkitystä työlläni on?
Onko organisaationi rakentamassa vai nakertamassa kestävämpää maailmaa?
Miten teknologiat ja inhimillisyys sovitetaan yhteen?

CoHumans tarjoaa tutkimusperustaisia, konkreettisia ratkaisuja työelämän inhimillisyysvajeeseen.

Keskitymme inhimillisesti kestävän työelämän edistämiseksi kahteen teemaan, myötätuntoon ja etiikkaan lähi-ilmiöineen. Tutkimuksesta tiedämme, että niitä voidaan systemaattisesti kehittää ja vahvistaa, ja että niiden varaan rakentuvat 2020-luvun parhaat organisaatiot.

Myötätunto

= toisen tunteen huomaamista, sen empaattista jakamista sekä konkreettisia tekoja toisen parhaaksi

Myötätuntoinen työyhteisö on aikaansaava työyhteisö, jossa työ on merkitykselliseltä. Myötätunnottomassa työyhteisössä kärsimys ja innostus täytyy piilottaa, eikä työyhteisön realistinen tilannekuva hahmotu.

Myötätunnon edistämiseksi CoHumans kehittää sekä yksilöiden myötätunnon taitoja että myötätunnon arkkitehtuuria eli myötätuntoa mahdollistavia työn rakenteita ja kulttuuria.

Lue lisääaiheesta Etusivu

Etiikka

= valmiutta arvioida ja argumentoida, mikä on oikein, ja kykyä toimia sen mukaan

Organisaation eettisen toimintakyvyn vahvistaminen edistää sekä vastuullisuutta että työhyvinvointia. Entistä monimutkaisemmat toimintaympäristöt sekä teknologioiden kehitys takaavat, että vaikeat eettiset kysymykset lisääntyvät. Kestävän liiketoiminnan rakentaminen vaatii myös henkilöstöltä eettistä osaamista.

CoHumans auttaa lisäämään työyhteisösi eettistä toimintakykyä, ja on apuna työyhteisön eettisyyttä tukevien rakenteiden kehittämisessä.

Lue lisääaiheesta Etusivu

Voimmeko auttaa?

Olemme apunasi rakentamassa inhimillistä kestävyyttä työyhteisössäsi.

Valmennamme tiimejä, tarvittaessa etänä digitaalisia alustoja hyödyntäen.

Sparraamme pomoja kestävään, arvoperustaiseen johtamiseen.

Luomme ja viemme yhdessä maaliin laajempia kehityskaaria kohti kestävää työkulttuuria.

Pidämme uusimman tutkimustiedon ja käytännön tapausesimerkit yhdistäviä luentoja.

Autamme myötätunnon ja etiikan asiantuntijoina henkilöstöjohtamisen ja vastuullisuustyön rakenteiden kehittämisessä.

Muutamme maailmaa tutkimuksella akateemisten ja työelämän kumppaneiden kanssa.

4 päivää sitten

CoHumans
Uusi tutkimushanke: Psykologinen turva – työyhteisöjen hauras supervoima!CoHumans on käynnistänyt uuden tutkimushankkeen Työsuojelurahaston tuella. Mukana on kaksi suomalaista kunta-alan työyhteisöä: Helsingin kaupungin Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala sekä Salon kaupungin Vanhuspalvelut. Tutkimus selvittää, miten psykologinen turvallisuus ilmenee työyhteisöissä, miten sen johtamista voidaan edistää myötätuntoa vahvistamalla – myös etätyössä – ja miten tämä vaikuttaa monin eri tavoin työhyvinvointiin. Lue lisää blogistamme ja Kuntalehden verkkosivuilta (linkit kommenteissa) ... EnemmänVähemmän
Katso Facebookissa

2 viikkoa sitten

CoHumans
Muutos ja johtajan etiikka?💡TUTKIMUKSESTA TIEDETÄÄN... että eettinen johtaminen vaikuttaa vahvasti työntekijöiden suhtautumiseen organisaation muutoksiin. Inhimillisesti ja eettisesti kestävästä johtamisesta nauttivat yhteisöt suhtautuvat positiivisesti muutoksen mahdollisuuteen ja ovat kyvykkäämpiä muutosten tekemiseen (Metwally et al. 2019). Eettisesti johdettujen organisaatioiden työntekijät ovat halukkaampia muuttamaan paremmaksi käyttäytymistään paitsi työyhteisöä myös luontoa kohtaan – sekä työssä että vapaa-ajalla (Molnár et al. 2021). ⚙️ KÄYTÄNNÖSSÄ... juuri muutoksia, toimintatapojen ja toimintakulttuurin transformaatioita tarvitaan nyt, kun työelämässä laaditaan exit-strategioita koronakriisistä. Mitä otamme kriisistä opiksi, miten kasvamme viisaammiksi? Mikä muuttuu, mikä voi palata ennalleen? Miten ehkäistään kriisejä tulevaisuudessa? 💎 COHUMANS VASTAA:Tarvitaan eettistä johtajuutta. Yrityksen ja työntekijöiden vastuuta ja päätösten eettisyyttä tulee vahvistaa yhdessä. Erityisesti johtajien on näytettävä esimerkkiä eettisestä toiminnasta. Tarvitaan kuitenkin myös myötätunnon kulttuuria. Eettisten kysymysten käsittely voi tuoda esiin kipeitä huomioita sekä itsestä että omasta organisaatiosta. Johtajien on pystyttävä luomaan ja säilyttämään myötätunnon ja psykologisen turvallisuuden ilmapiiri. Silloin eettisten kysyysten käsittely johtaa kasvuun, ei syvempään kriisiin.Viitteet: Metwally D, Ruiz-Palomino P, Metwally M and Gartzia L (2019). How Ethical Leadership Shapes Employees’ Readiness to Change: The Mediating Role of an Organizational Culture of Effectiveness. Front. Psychol., 10:2493. doi: 10.3389/fpsyg.2019.02493Molnár, E., Mahmood, A., Ahmad, N., Ikram, A., and Murtaza, S.A. (2021). The Interplay between Corporate Social Responsibility at Employee Level, Ethical Leadership, Quality of Work Life and Employee Pro-Environmental Behavior: The Case of Healthcare Organizations. Int.J. Environ. Res. Public Health, 18:4521. ----Nostamme somessa esiin kiinnostavia huomioita inhimillisesti kestävää työelämää sivuavasta akateemisesta tutkimuksesta. Ehdotamme myös, miten huomiot siirretään kestävän työelämän käytännön kehittämiseen. ... EnemmänVähemmän
Katso Facebookissa