CoHumans

Vastuullisen tekoälyn talo – dialogityökalu tekoälyn etiikkaan

Vastuullisen tekoälyn talo – dialogityökalu tekoälyn etiikkaan

Vastuullisen tekoälyn talo on CoHumansin yhdessä Kelan vetämän Sotebottiverkoston kanssa kehittämä työkalu eettisten kysymysten tarkasteluun. Työkalu on alkujaan suunniteltu käytettäväksi julkisen sektorin tekoälyratkaisujen kehittämisessä, mutta sitä voi soveltaa muissakin organisaatioissa. Työkalu sopii eettisen analyysin tueksi mille tahansa tiimille, joka toteuttaa tekoälyratkaisuja hyödyntävää kehittämistyötä. Työkalu sisältää fasilitointimalleja eettiseen keskusteluun tekoälyprosessin eri vaiheissa.

Parempaa eettistä ajattelua mielikuvituksen avulla

Vastuullisen tekoälyn talo luottaa kolmeen eettisen ajattelun kulmakiveen. Ensiksi, etiikassa oikeiden kysymysten muotoileminen on usein tärkeämpää kuin oikeiden vastausten löytäminen. Lopullisia totuuksia etiikassa ylipäätään on harvoin tarjolla. Toiseksi, tekoälyn etiikka eritoten on monimutkainen aihe, eikä vastuullisen tekoälyn kysymyksiä ja vastauksia kannata yksin yrittää muodostaakaan. Etiikassa yhteistoiminta on tärkeämpää kuin parhaimmankaan sankariajattelijan yksilösuoritus.

Kolmanneksi, mielikuvitus on nykyisellään aivan alihyödynnetty voimavara tekoälyn etiikassa. Mielikuvitus antaa mahdollisuuden vapauttaa ajatuksia tämän hetken rajoitteista, ja tarkastella matkan päästä uudessa valossa tulevaisuuden horisontteja, eläytyä toisen ihmisen asemaan, ja katsoa kenties itseäänkin uusin silmin. Mielikuvituksen kiertotieltä voi palata takaisin arkiseen tekoälyratkaisujen kehittämistyöhön uusien ajatusten rikastamana.

Työkalun taustalla yhteiskehittäminen

Vastuullisen tekoälyn talo rakennettiin Sotebottiverkoston etiikkatyössä, jota CoHumansin toimitusjohtaja, eetikko, TT Anna Seppänen luotsasi syksyllä 2022. Kehittämistyössä mukana olivat Sotebottiverkoston vetäjät Kelan kehittämispäällikkö Riikka Lindroos-Järvitalolle ja Goforen johdon konsultti Maria Di Piazza. Yhteiskehittämiseen osallistui valtava joukko Sotebottiverkoston jäseniä.

Vastuullisen tekoälyn taloa voi hyödyntää vapaasti ladattavan pdf-materiaalin avulla. Lisäksi työkalun hyödyntämisen tueksi on tarjolla Miro-sovelluksessa toimivat työpohjat. Miro-version kehittämisestä on vastannut Goforen johdon konsultti Maria DiPiazza. Jos hyödynnät Miro-sovellusta, lataa Miro-pohja itsellesi Goforen sivuilta.