CoHumans

CoHumans työyhteisösi tukena: työyhteisön eettisen toimintakyvyn koulutukset ja valmennukset

CoHumans työyhteisösi tukena: työyhteisön eettisen toimintakyvyn koulutukset ja valmennukset

Organisaatioilta edellytetään vastuullisuutta – mutta mitä vastuullisuus edellyttää organisaatioilta? Meidän mielestämme ainakin aiempaa parempaa henkilöstön eettistä toimintakykyä. Kun työn itseohjautuvuus lisääntyy, lisääntyy työntekijöiden vastuu omista päätöksistä, myös niistä, jotka liittyvät eettisesti merkityksellisiin aiheisiin. Tähän vasta harva organisaatio tarjoaa henkilöstölleen tukea.

CoHumans kouluttaa ja valmentaa asiakasorganisaatioidensa eettistä toimintakykyä. Eettinen toimintakyky edellyttää työyhteisöltä

 • ymmärrystä etiikan ydinkäsitteistä ja näkökulmista
 • kykyä tarkastella oikean ja väärän kysymyksiä etiikan analyysivälineiden – ei pelkkien intuitioiden – kautta
 • harjaantuneisuutta etiikan metataidoissa: missä kunnossa teillä ovat rohkeus, dialoginen keskustelukulttuuri ja kyky sietää eettisiin(kin) kysymyksiin liittyvää kompleksisuutta?
 • oikein toimimista tukevia rakenteita

Eettisen toimintakyvyn kohenemisen myötä vastuullisuusriskit pienentyvät, eettisten jännitteiden ja dilemmojen aiheuttama kuormitus kevenee, työn yhteiskunnallinen vaikuttavuus kirkastuu ja parhaassa tapauksessa sana vastuullisuuden tosissaan ottavasta yhteisöstä kantautuu vaikkapa potentiaalisten työntekijöiden, asiakkaiden, yhteistyökumppanien ja sijoittajien korviin.

Kohderyhmä

Jokainen toimiala ja ammattiryhmä kohtaa omat oikean ja väärän kysymyksensä, ja siksi CoHumansin etiikkavalmennukset sopivat jokaiselle työyhteisölle. Palvelustamme hyötyvät esimerkiksi vaativaa, itsenäistä asiantuntijatyötä tekevät henkilöt ja johtajuusrooleissa toimivat.

Sisällöt

Sisältöjä eettisen toimintakyvyn valmennuksissa ja koulutuksissa ovat mm.

 • Johdatus etiikkaan: mitä etiikka on – ja mitä se ei ole?
 • Etiikan merkitys 2020-luvun organisaatioille ja niiden menestykselle
 • Eettisen toimintakyvyn ja työhyvinvoinnin yhteys: eettinen stressi
 • Eettisesti kestävää keskustelua etiikasta: dialogisuus ja psykologinen turvallisuus vuorovaikutuksessa
 • Apuvälineitä ja työkaluja eettisten kysymysten arviointiin
 • Eettisen arvioinnin integroiminen keskeisiin työprosesseihin (mm. myynti, palvelukehitys, HR-käytännöt)
 • Eettistä toimintakykyä tukevien rakenteiden yhteiskehittäminen

Lisäksi CoHumansin etiikkavalmennuksissa paneudutaan kunkin yhteisön omiin tärkeisiin kysymyksiin, liittyivät ne sitten teknologioiden etiikkaan, virkamiehen eettisiin velvollisuuksiin, hoivatyön eettisiin paineisiin tai johtajan kykyyn hoitaa ristiriitatilanteet oikeudenmukaisesti.

Toteutustavat

CoHumans kouluttaa ja valmentaa digitaalisilla alustoilla sekä koronatilanteen salliessa läsnä- ja hybriditoteutuksilla. Teemme lyhyempiä koulutuksia ja työpajoja sekä pidempiä valmennusjaksoja. Valmennuksissa ihanteellinen ryhmäkoko on noin 6-15hlö, koulutuksiin sopii suurempikin porukka.

Valmennuksiin voi sisältyä erilaisia moduuleja, esimerkiksi osa itsenäisesti omaan tahtiin opiskeltavia ja osa yhdessä ryhmävalmennuksina toteutettavia.

CoHumansin uniikki tutkimusosaaminen on käytössänne esimerkiksi tilannekuvan luomista ja koulutuksen vaikuttavuuden kartoittamista varten.

Etiikkaan keskittyvistä valmennuksista CoHumansissa päävastuussa on eetikko Anna Seppänen

Investointinne

Eettistä toimintakykyä ei rakenneta päivässä, mutta alkuun pääsee jo pienellä. Kertaluontoisen, työpajatyöskentelyä sisältävän koulutuksen kustannus on 2400€ + alv. 24%. Laajemmissa toteutuksissa sovimme kustannuksista tapauskohtaisesti.

Miksi CoHumans?

Me ymmärrämme, että etiikka on eri asia kuin moralismi, valkopesu tai tarkoituksellinen mielensäpahoittaminen. Me tunnemme läpikotaisin kouluttamamme ilmiöt, niitä koskevat käsitteet, edistämisen keinot ja tarvittaessa myös vaikutusten mittaamisen.

Työssämme piinkova akateeminen osaaminen yhdistyy monipuoliseen ymmärrykseen erilaisten työyhteisöjen arjesta ja intohimoiseen otteeseen työtämme kohtaan.

Lue, millaista yhteistyötä olemme tehneet teknologiayritys Goforen kanssa kohti eettisempää digitaalista maailmaa.

Ota yhteyttä:

Toimitusjohtaja, eetikko Anna Seppänen

, 040 748 0005

 

 

Kuva: Pixabay