CoHumans

Uusi tutkimushanke: Psykologinen turva – työyhteisöjen hauras supervoima

Uusi tutkimushanke: Psykologinen turva – työyhteisöjen hauras supervoima

CoHumans on käynnistänyt uuden tutkimushankkeen Työsuojelurahaston tuella. Aiheena on psykologinen turva – työyhteisöjen hauras supervoima

 

Psykologinen turva – mitä ja miksi?

Psykologinen turvallisuus on hyvän työelämän oleellinen peruskivi. Se tarkoittaa työpaikan ilmapiiriä, jossa ihmiset uskaltavat ottaa sosiaalisia riskejä: yksilöt kokevat kuuluvansa ja heidän on turvallista oppia, kontribuoida ja haastaa. Tutkimuksesta tiedetään, että psykologinen turva edistää muun muassa resilienssiä, organisaation oppimista ja tiedonvaihtoa, luovuutta ja innovatiivisuutta, sitoutuneisuutta ja tehokkuutta sekä puheeksi ottamista ja avointa keskustelukulttuuria. Tiedetään myös, että psykologisen turvan ilmapiiri on helppo rikkoa, ja sen jälkeen äärrettömän vaikea uudelleen rakentaa. Mutta vähemmän tiedetään siitä, miten ja mille sitä voidaan rakentaa.

 

Miten vahvistaa psykologista turvaa suomalaisissa työyhteisöissä?

CoHumans selvittää yhdessä kahden suomalaisen kunnan kanssa, miten johtamisella voidaan kasvattaa psykologista turvaa. Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto, ja siinä ovat mukana Helsingin kaupungin Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala sekä Salon kaupungin Vanhuspalvelut. Tutkimus selvittää, miten psykologinen turvallisuus ilmenee työyhteisöissä, miten sen johtamista voidaan edistää myötätuntoa vahvistamalla – myös etätyössä – ja miten tämä vaikuttaa monin eri tavoin työhyvinvointiin. Hankkeeseen kerätään aineistoa lähiesimiesten verkkovalmennuksista, jotka toteutetaan näissä työyhteisöissä vuonna 2021, sekä koko työyhteisön hyvinvointimittauksien avulla. Tuloksiksi saadaan paitsi käytännön työkaluja psykologisen turvan edistämiseen, myös uutta tietoa psykologisesta turvasta ilmiönä. Tulokset julkaistaan vuoden 2022 loppupuolella. Hankkeesta vastaa CoHumansin tutkimusjohtaja Jenni Spännäri ()

Lue lisää hankkeesta Kuntalehden artikkelista! Ja tilaa uutiskirjeemme, niin saat hankkeesta ajantasaista tietoa!