CoHumans

CoHumans kehittää eettisen toimintakyvyn mallin teknologia-alalle Goforen kanssa

CoHumans kehittää eettisen toimintakyvyn mallin teknologia-alalle Goforen kanssa

Mediatiedote 29.11.2021

Vastuullisuuden toteutuminen yrityksessä edellyttää, että koko työyhteisöllä on osaamista, tukea ja arjen mahdollisuuksia toimia eettisesti kestävällä tavalla. Tämä on tavoite, josta lähtee liikkeelle CoHumansin ja digitalisaation asiantuntijayritys Goforen uraauurtava kehittämishanke. Hankkeessa luodaan – ensimmäistä kertaa Suomessa – malli työyhteisön eettisen toimintakyvyn kehittämiseen teknologia-alalla. Kehittämistyön uutuusarvosta ja yhteiskunnallisesta merkityksestä kertoo myös Työsuojelurahaston hankkeelle myöntämä tuki.  

Goforen ja CoHumansin tavoitteena on muodostaa kattava käsitys siitä, mitä työyhteisön eettinen toimintakyky teknologiayrityksessä käytännössä on ja miten sitä konkreettisesti vahvistetaan. Tuloksena syntyy eettisen toimintakyvyn malli: sen avulla vahvistetaan eettisen toiminnan tietoja ja taitoja, mutta myös yhteisöllisen ja rakenteellisen tason edellytyksiä eettiselle kestävyydelle. Yhteistyö tarjoaa CoHumansille mahdollisuuden hyödyntää syvällistä etiikan asiantuntemusta liike-elämän vastuullisuuden kehittämisessä.

Eettisellä kestävyydellä yhteiskunnallinen painoarvo

Digitaalisen muutoksen asiantuntijoilla on merkittävä eettinen vastuu. Se ei kuitenkaan tarkoita pelkästään digitalisaatioon usein julkisessa keskustelussakin liitettyjen eettisten uhkien torjumista. Eettinen digitaalinen muutos tarkoittaa olennaisesti myös sitä, että digitalisaatiosta etsitään mahdollisuuksia yhteiskunnan kestävyyshaasteiden ratkomiseen.  

”Teknologiayrityksissä tekoälyn ja datan etiikasta keskustellaan onneksi jo paljon. Keskustelussa on kuitenkin vielä liian harvoin päästy julistuksista ja ohjeistoista siihen, mitä käytännön etiikka teknologia-alalla on. Gofore on organisaationa sitoutunut siihen, että lupauksemme eettisen digitaalisen maailman rakentamisesta tulee osaksi arkeamme. Pidän erityisen arvokkaana projektissa tehtävää poikkitieteellistä yhteistyötä CoHumansin etiikan alan asiantuntijoiden kanssa. Uskon, että isot globaalit haasteet ratkaistaan ainoastaan eri alojen yhteistyöllä”,  sanoo Goforen kestävän kehityksen johtaja Kristiina Härkönen.  

Eettisen toimintakyvyn kehittämishanke on jatkoa Goforen ja CoHumansin aiemmalle yhteistyölle. Yhteistyön tuloksena on jo syntynyt Goforen eettinen ohjeistusCode of Ethics. Lisäksi yritykset ovat toteuttaneet yhteistyössä mm. uusia sisältöjä tekoälyn etiikan valmennuksiin sekä analyysityökaluja uusien asiakasprojektien sekä edistyneen data-analytiikan eettiseen arviointiin.  

Vaikuttavia keinoja vastuullisuustyöhön

CoHumansin toimitusjohtaja, eetikko Anna Seppänen näkee hankkeessa ratkaisuja moniin työelämän konkreettisiin haasteisiin. 

”Goforen ajattelutavassa uraauurtavaa on se, että eettisen toimintakyvyn myötä vastuullisuus tulee koko henkilöstön asiaksi. Tämä on tapa, jolla itsenäistä asiantuntijatyötä tekevien ammattilaisten organisaatiossa vastuullisuutta tuleekin lähestyä. Suomessa aidosti asiantuntevaa etiikan osaamista on tarjolla yrityksille vielä vähän. Aiemmat lähestymistavat ovat keskittyneet eettiseen kulttuuriin tai eettiseen johtajuuteen. Me haluamme kuitenkin eettisen toimintakyvyn käsitteellä kuvata etiikan luonnetta dynaamisena arkisena toimintana”

Vastuullisuustyön lisäksi työyhteisön eettinen toimintakyky liittyy kiinteästi myös työelämän laatuun. Eettisyyteen panostaminen tarkoittaa myös esimerkiksi kunnioittavan, psykologisesti turvallisen vuorovaikutuskulttuurin kehittämistä.  

”Luomme Goforen kanssa konkreettisia väyliä kohti merkityksellistä, inhimillisesti kestävää työelämää. Uskon, että tämän hankkeen myötä kirkastuu, ettei liiketoiminnassa etiikka ole vain valkopesua, vaan arkista toimintaa”, Anna Seppänen sanoo.   

 

Työsuojelurahasto rahoittaa tutkimus- ja kehittämishankkeita, joissa kohennetaan suomalaisen työelämän laatua uusimpaan tutkimustietoon pohjautuen. TSR:n tehtävänä on edistää työturvallisuutta ja -terveyttä, työelämän suhteita sekä tuottavuutta kotimaisessa työelämässä.  Eettisen toimintakyvyn kehittämishanke on saanut Työsuojelurahastolta kehittämisavustusta 27 00 euroa.

Lisätietoja: 

Anna Seppänen, toimitusjohtaja, eetikko, tutkija, Cohumans Oy
p. 040 748 0005

Kristiina Härkönen, kestävän kehityksen johtaja, Gofore Oyj
p. 040 742 3411