CoHumans

CoHumans auttaa organisaatioita tekoälyn eettisessä hyödyntämisessä

CoHumans auttaa organisaatioita tekoälyn eettisessä hyödyntämisessä

CoHumansilta saat tekoälyn eettisen käytön kehittämiseen syvällistä etiikan asiantuntemusta yhdistettynä digikehityksen ymmärrykseen. Toteutamme tekoälyn etiikan teemoista luentoja, eettisten ohjeistojen prosesseja, koulutuskokonaisuuksia ja arjen käytäntöjen kehittämistyötä.

Tekoälyn hyödyntämiseen liittyy merkittäviä eettisiä kysymyksiä. Jos tekoälyn pohjana oleva data ilmentää meidän ihmisten syrjiviä asenteita, kiihdytämmekö tekoälyratkaisuilla syrjintää entisestään? Onko turvallista, että kodeissa ja liikenteessä tekoälysovellukset yleistyvät? Voiko tekoälyä käyttää automaattisessa päätöksenteossa, kun emme enää ymmärrä, miten tekoäly päätöksiin päätyy Ilman eettistä reflektio tekoälystä ei tule organisaatiolle kilpailuvalttia tai hyvää työvälinettä, vaan pahimmillaan merkittävien riskien lähde.

CoHumansin lähtökohta tekoälyn etiikkaan on organisaatioiden eettisen toimintakyvyn kehittäminen. Tekoälykehitystä ohjaavien eettisten periaatteiden lisäksi tarvitaan eettistä toimintaa, mutta harvassa organisaatiossa vielä on eettistä osaamista periaatteiden ja arjen käytäntöjen silloittamiseksi. Siksi CoHumansin osaaminen on nyt kysyttyä. Asiakkaitamme ovat eettisen digikehityksen teemoissa esimerkiksi Gofore, Kela ja Tampereen kaupunki. Autamme sekä tekoälyteknologioiden huippuasiantuntijoita että niitä työyhteisöjä, joissa tekoälyn teemat ovat vielä uusia.

CoHumansin tekoälyn etiikan palveluista vastaa aito eetikko, CoHumansin toimitusjohtaja ja teologian tohtori Anna Seppänen. Anna on sekä tutkijana että kehittäjänä liiketoiminnan etiikan edelläkävijä. Tekoälyn etiikan kehittämisprosesseissa Anna yhdistää tuoreimman tutkimustiedon ymmärrykseen digikehittämisen arjen prosesseista.

Ota yhteyttä Annaan ja sovi tapaaminen: , p. 040 748 0005.

 

CoHumansin tekoälyn etiikan palvelut

Keynotet ja luennot tekoälyn etiikasta. Eetikko Anna Seppänen on kysytty puhuja tekoälyn etiikasta. Voit tilata lyhyemmän keynote-puheenvuoron, pidemmän luennon tai osallistavan työpajan. Puheenvuoron lisäksi on mahdollista saada organisaatiolle käyttöön CoHumansin kehittämä tutkimusperustainen ”Työkalupakki tekoälyn etiikkaan”.

Tutustu Annan ajatuksiin: 10 pulmaa tekoälystä -podcastin vieraana jaksossa ”Kun tekoäly hoitaa hommat, kuka kantaa vastuun?”.

Tekoälyn eettiset ohjeistot ja ohjaavat dokumentit. Tekoälyn eettisen ohjeiston tekeminen on hyvä ensimmäinen askel tekoälyn vastuulliselle hyödyntämiselle. Eettistä tekoälykehitystä voi ohjata myös muilla keinoin, vaikkapa luomalla fasilitointiohje eettisen arvioinnin keskusteluille. Me Meillä etiikkaa ohjaavien dokumenttien työstössä on aina mukana yhteiskehittämismenetelmiä hyödyntävä prosessi. Näin eettiset ohjeistot muodostuvat aidosti arjessa sovellettaviksi työvälineiksi.

Tutustu CoHumansin toteuttamaan Eettisen arvioinnin muistilista -työkaluun.

Eettisen osaamisen kehittäminen. Tekoälyn eettinen kehittäminen vaatii eettistä osaamista. CoHumans toteuttaa koulutuskokonaisuuksia sekä omaan tahtiin tehtävinä online-koulutuksina että ryhmävalmennuksina joko etänä tai läsnätoteutuksina. Koulutuksissa huomioidaan jokaisen toimialan tekoälyyn liittyvät eettiset erityiskysymykset.

Esimerkki tekoälyn etiikan koulutuskokonaisuudesta.

Tekoälyteknologioiden kehitysprosessien eettinen ohjaaminen. Parhaiten eettinen tekoäly varmistetaan muotoilemalla eettinen arviointi mukaan tekoälyteknologioiden kehittämisprosesseihin. Eetikko Anna Seppänen tuntee digikehittämisen prosessit, ja osaa integroida etiikan näkökulman niihin.

Tutustu eettisen toimintakyvyn kehittämistyöhömme ICT-yritys Goforella.

 

Tekoälyn etiikan palveluista vastaa eetikko, TT Anna Seppänen

Tekoälyn etiikan palveluista CoHumansilla vastaa teologian tohtori, eetikko, toimitusjohtaja Anna Seppänen. Anna on työelämän ja bisneksen etiikan edelläkävijä sekä tutkijana että kehittäjänä. Hän on kouluttanut ja kehittänyt eettistä kyvykkyyttä ja luonut CoHumansin asiakkaille arjen menetelmiä eettisen toimintakyvyn vahvistamiseksi. Viimeiset neljä vuotta Anna on työskennellyt erityisesti digitaalisiin teknologioihin liittyvien eettisten kysymysten parissa. Annan kanssa työskennelleet kiittävät Annan kykyä lähestyä ymmärrettävästi,  innostavasti ja inhimillisesti monimutkaisiakin eettisiä kysymyksiä.

Annasta sanottua

”CoHumansin Anna Seppäsen kyky hahmottaa alamme usein hankalia eettisiä kysymyksiä ja tuoda niihin käytännönläheisiä ja ymmärrettäviä ratkaisuja, on ollut todella suureksi avuksi.”

– Kristiina Härkönen, kestävän kehityksen johtaja (Gofore)

”Erittäin hyvä tilaisuus: tarjosi pohtimisen aiheita, vinkkejä tuoreeseen tutkimustietoon ja antoisia keskusteluja. Kouluttaja oli vahvasti oman alansa asiantuntija, jonka esimerkit olivat innostavia ja puhuttelevia.”

– Annan tekoälyn etiikan koulutuksen osallistuja

”Anna osaa asemoida käsiteltävän asian eri taustan ihmisten keskuuteen luomalla yhteisen näkökulman, kielen ja käsitteistön. Hän esittään esittää asiansa käytännönläheisesti, mutta tukeutuen vahvasti uskottavaan teoreettiseen perustukseen. Hän kuljettaa osallistujat turvallisesti ja voimauttavasti etiikan maailmaan asettumatta yläpuolelle tai moralisoimatta toisten tekoja. Annan luoma prosessi ei lamauta, vaan luo yhteisen dialogin, jonka avulla on mahdollista löytää yhteinen konkreettinen tapa edetä käytännön ratkaisujen äärelle.”

– Petri Takala, Public Sector Account Executive (CapGemini)