CoHumans

Ilmainen materiaali: Psykologisesti turvallisen työkulttuurin muutosopas

Ilmainen materiaali: Psykologisesti turvallisen työkulttuurin muutosopas

Ilmainen opas muutokseen

Psykologinen turvallisuus on organisaatioiden hauras supervoima. Se on yksi hyvän työelämän peruskivistä, mutta se on helppo rikkoa. Erityisesti organisaatioiden muutostilanteissa on kiinnitettävä huomiota psykologisen turvallisuuden edellytyksiin.

Askeleet kohti psykologisesti turvallisempaa työkulttuuria on kuitenkin otettava harkiten. Siksi julkaisemme nyt ilmaisen ja avoimesti saatavilla olevan muutosoppaan. Muutosoppaassa kerromme, mikä on oleellisinta psykologisesti turvallisen työkulttuurin kehittämisessä silloin, kun organisaatio muuttuu.

Hanke: Miten juurruttaa psykologinen turvallisuus osaksi muuttuvan organisaation työkulttuuria?

Nämä vinkit, oivallukset ja konkreettiset työkalut perustuvat Diakonia-ammattikorkeakoulussa (Diak) tehtyyn kehittämistyöhön. Hanketta tuki Työsuojelurahasto, ja tarkoituksena oli löytää keinoja, joilla psykologinen turvallisuus voidaan juurruttaa osaksi muuttuvan organisaation työkulttuuria.

Keskeisenä kehittämismenetelmänä olivat yhteiskehittämisen metodit. Hankkeessa sovellettiin tuoreinta sekä psykologista turvallisuutta koskevaa että organisaatioiden kehittämiseen liittyvää tutkimustietoa.

Hankkeen kohderyhmänä oli koko organisaation henkilöstö, mukaan lukien esihenkilöt ja johtajat eli yhteensä noin 260 henkilöä kaikista Diakin kampuksilta ja toimipisteistä. Koko henkilöstölle tarjotun sisällön lisäksi esihenkilöille tarjottiin oma kehittämispolku: tietosisältöjä, yhteistä työskentelyä ja konkreettisia yhteiskehitettyjä toimintamalleja kehittämistyön edistämiseen omissa tiimeissä. Hankkeessa vuorottelivat yhteiskehittämiseen painottuvat kehittämisryhmät, ns. ateljeet (osallistujia yli tiimi-, tulosalue- ja paikkakuntarajojen) ja työskentely oman tiimin kanssa. Hankkeeseen kuului myös koko organisaatiolle suunnattuja kehittämistapahtumia sekä VR-laseilla vuorovaikutustilanteiden simulointia.

Keskeisenä kehittämismenetelmänä olivat yhteiskehittämisen metodit. Hankkeessa sovellettiin tuoreinta sekä psykologista turvallisuutta koskevaa että organisaatioiden kehittämiseen liittyvää tutkimustietoa. Hankkeessa havaittiin, kuinka tärkeää myös hyvinvoivassa yhteisössä on vahvistaa psykologisesti turvallista toimintakulttuuria. Sen avulla työyhteisön on mahdollista säilyttää hyvinvointi ja yhteisymmärrys myös muutostilanteissa.

Hankkeen aikana järjestettiin useita koko organisaation läpileikkaavia tilaisuuksia, joissa jokaisella oli mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua. Yhteiskehittäminen ja harjoitteet vahvistivat ymmärrystä psykologisesta turvallisuudesta ja sen vastuullisesta tukemisesta itse ja yhdessä. Hankkeessa onnistuttiin säilyttämään hyvä psykologisen turvan taso muutosten keskellä ja vahvistamaan sen edellytyksiä. Hankkeen tuloksena nousi myös uusia kehittämiskohteita, joihin tulevaisuudessa panostetaan.

4+1 keinoa psykologisesti turvallisen työkulttuurin kehittämiseen

Kehittämistyössä opimme, että nämä 4+1 asiaa ovat kaikkein keskeisimpiä, kun organisaation muutostilanteissa luodaan edellytyksiä psykologiselle turvallisuudelle:

1) Yhteinen ymmärrys psykologisen turvallisuuden sanoituksista

On hankala kehittää sellaista, mistä ei voida puhua. Jos täsmällinen ymmärrys psykologisesta turvallisuudesta puuttuu, saattaa kehittämistyöstä tulla ‘toiveiden tynnyri’, jonka kuminaan on vaikea vastata.

2) Työn arjen konkretia

Kehittämisen on sitouduttava arkisiin toimenpiteisiin. Valmiiden ratkaisujen sijaan on toteutettava design-ajattelua: arjen työkalut kehitetään yhdessä.

3) Omassa porukassa ja koko organisaatiossa

Kehittämistyötä on hyödyllistä tehdä sekä omissa löhityöyhteisöissä kuten tiimeissä, että koko organisaation yhteisenä asiana. Mikro-organisaatiot on otettava kehittämistyössä huomioon: kaikkien kokemus organisaatiosta ei ole samanlainen.

4) Työkaluja esihenkilöille

Tiiminvetäjillä ja esihenkilöillä on erityinen vastuu toimintakulttuurista. Heille on tarjottava keinoja tämän vastuun kantamiseen: mahdollisuuksia reflektointiin, sekä materiaaleja ja toimintamalleja psykologisen turvan juurruttamiseen.

+1 Pitkäjänteinen sitoutuminen työkulttuurin kehittämiseen

Työkulttuuria ei muuteta hetkessä. Organisaation tulee olla sitoutunut työkulttuurin kehittämiseen ja psykologisen turvallisuuden edellytysten pitkäjänteiseen rakentamiseen. Oikotietä turvallisuuden kokemukseen ei ole.

 

Lataa käyttöösi muutosopas!

Täyttämällä yhteystietosi alle saat sähköpostiisi ilmaisen muutosoppaan latauslinkin. Muutosoppaassa esitellään konkreettinen keino tai toimintamalli liittyen jokaiseen näistä oivalluksista. Keinot sopivat käytettäväksi missä organisaatiossa tahansa, vaikka heti.

Samalla on kuitenkin muistettava, että psykologisen turvallisuuden kehittäminen vaatii systeemistä näkökulmaa. Kyse on yksilötasolla taidoista ja kyvykkyyksistä sekä asenteista ja orientaatiosta. Psykologinen turvallisuus ei ole palvelu, jota muut tuottavat minulle. Vaan se on yhteinen kokemus, jonka edellytyksiä olemme kaikki rakentamassa toisillemme.

Samalla myös työtapojen sekä organisaation rakenteiden täytyy tukea muutosta ja luoda edellytyksiä psykologisen turvallisuuden kokemiselle. Viime kädessä kyse on nimittäin kokemuksista, ei vain turvallisuusuhkien puutteesta.

Jos sinulla on kysyttävää oppaan käytöstä, tai haluat keskustella psykologisen turvallisuuden kehittämistyöstä omassa organisaatiossasi, ota yhteyttä ja sovitaan tapaaminen!

Jenni Spännäri, tutkimusjohtaja ja kouluttaja –

Saat latauslinkin sähköpostiin, kun täytät yhteystietosi lomakkeeseen