CoHumans

Ilmoittaudu koulutukseen: Tekoälyn etiikka – avaimet tärkeimpiin kysymyksiin

Ilmoittaudu koulutukseen: Tekoälyn etiikka – avaimet tärkeimpiin kysymyksiin

 • CoHumans Oy:n koulutuskokonaisuus tekoälyn etiikasta
 • Kouluttaja: TT, eetikko, toimitusjohtaja Anna Seppänen
 • Ajankohta: 27.9.-8.11.2023, ilmoittautuminen 22.9. mennessä
 • Pääosin omaan tahtiin itsenäisesti opiskeltava, yht. 11-14h oppimista
 • Toteutus verkossa, Howspace-alustalla ja Zoomissa
 • Kolme oppimismoduulia, jossa kussakin luentovideoita, itsenäisiä oppimistehtäviä sekä eetikon klinikka
 • Suorituksesta sertifikaatti
 • Kustannus: 850€ + alv. 24%
 • Ilmoittautuminen lomakkeen kautta

Voiko tekoälyä käyttää eettisesti? Millaista yhteiskuntaa tekoälyratkaisut rakentavat? Mitä tekoälyn nopea kehitys paljastaa ihmisyydestä? Pitääkö pelätä vai olla innoissaan?

CoHumansin koulutuksessa tekoälyn etiikasta saat välineet vastata näihin kysymyksiin. Kouluttajana toimii CoHumansin toimitusjohtaja, eetikko, TT Anna Seppänen.Koulutus käynnistyy 27.9. ja se kestää kuusi viikkoa. Kolmesta moduulista koostuva kokonaisuus sisältää itsenäistä oppimista omaan tahtiin Howspace –alustalla sekä kolme eetikon klinikkaa. Klinikat ovat ryhmätapaamisia, joissa pengotaan yhdessä eetikon johdolla moduulin herättämiä kysymystä. Koulutuksesta sinulle jää käyttöösi syventyneen osaamisen lisäksi CoHumansin kehittämä työkalupakki tekoälyn etiikkaan.

Koulutus on suunnattu kaikille meille, joita tekoälyn rooli työelämän ja yhteiskunnan tulevaisuudessa mietityttää. Osallistujien ei tarvitse olla teknologian asiantuntijoita. Koulutus kuitenkin tarjoaa arkeen sovellettavia työkaluja erityisesti niille, jotka työssään arvioivat tekoälyn vaikutuksia tai hyödyntävät tai kehittävät tekoälysovelluksia. Koulutus sopii esimerkiksi koulutusalalla toimiville, digitaalisten palveluiden suunnittelijoille sekä tekoälyä työssään hyödyntäville asiantuntijoille.

Koulutuksesta paremman eettisen ajattelun ja yhteistyön työkalut

Koulutuksen käytyäsi

 • Hahmotat, millaisia eettisiä kysymyksiä tekoälyyn liittyy inhimillisen toiminnan, yhteiskunnallisten kehityskulkujen ja organisaatioiden näkökulmista
 • Sinulla on käsitteitä, jotka auttavat jäsentämään tekoälyn eettisiä kysymyksiä ja analysoimaan tekoälyn yhteiskunnallisia vaikutuksia
 • Sinulla on käytössäsi CoHumansin kehittämiä arkeen sovellettavia työkaluja, joiden avulla nivot etiikan mukaan tekoälyyn liittyviin kehitysprosesseihin
 • Pystyt auttamaan muita omassa organisaatiossasi ymmärtämään tekoälyn etiikkaa
 • Sinulla on edellytyksiä kohdata ja käsitellä tekoälyyn liittyviä pelkoja ja huolia
 • Voit ylpeänä esitellä sertifikaattia todistuksena suoritetusta koulutuksesta

Tekoälyn etiikkaa elämänmakuisesti kolmessa moduulissa

Koulutuksen oppimismoduulit on helppo upottaa osaksi arkea: ne koostuvat noin yhden kahvikupin mittaisista (15min) luentovideoista ja kevyistä tehtävistä. Eetikon klinikoilla saat käyttöösi eetikon osaamisen, mutta klinikkoihin osallistuminen ei ole edellytyksenä sertifikaatille.

 • Käynnistystapaaminen (hybridi: Zoom ja livetilaisuus Helsingissä), 27.9. klo 9-9.45
 • MODUULI 1: Tekoäly ja ihmisyyden etiikka 28.9.-11.10
  • Eetikon klinikka 11.10. klo 15-17
 • MODUULI 2: Tekoäly ja tulevaisuuden hyvä yhteiskunta 12.10-25.10.
  • Eetikon klinikka 25.10. klo 15-17
 • MODUULI 3: Tekoäly ja eettisesti toimintakykyinen organisaatio 26.10-8.11
  • Eetikon klinikka 8.11. klo 15-17
 • Loppureflektion palautus 1.12. mennessä
 • Suorittaneille sertifikaatti

Kouluttajana eetikko Anna Seppänen

Kouluttajana toimii teologian tohtori, eetikko, toimitusjohtaja Anna Seppänen. Anna on työelämän ja bisneksen etiikan edelläkävijä sekä tutkijana että kehittäjänä. Hän on kouluttanut ja kehittänyt eettistä kyvykkyyttä ja luonut CoHumansin asiakkaille arjen menetelmiä eettisen toimintakyvyn vahvistamiseksi. Anna on työskennellyt erityisesti digitaalisiin teknologioihin liittyvien eettisten kysymysten parissa. Annan kanssa työskennelleet kiittävät Annan kykyä lähestyä ymmärrettävästi,  innostavasti ja inhimillisesti monimutkaisiakin eettisiä kysymyksiä.

Annan kanssa työskennelleet sanovat:

”CoHumansin Anna Seppäsen kyky hahmottaa alamme usein hankalia eettisiä kysymyksiä ja tuoda niihin käytännönläheisiä ja ymmärrettäviä ratkaisuja, on ollut todella suureksi avuksi.”

– Kristiina Härkönen, kestävän kehityksen johtaja (Gofore)

”Anna osaa asemoida käsiteltävän asian eri taustan ihmisten keskuuteen luomalla yhteisen näkökulman, kielen ja käsitteistön. Hän esittään esittää asiansa käytännönläheisesti, mutta tukeutuen vahvasti uskottavaan teoreettiseen perustukseen. Hän kuljettaa osallistujat turvallisesti ja voimauttavasti etiikan maailmaan asettumatta yläpuolelle tai moralisoimatta toisten tekoja. Annan luoma prosessi ei lamauta, vaan luo yhteisen dialogin, jonka avulla on mahdollista löytää yhteinen konkreettinen tapa edetä käytännön ratkaisujen äärelle.”

– Petri Takala, Public Sector Account Executive (CapGemini)

”Koulutus avasi hienosti eettisen toimijuuden tärkeyttä organisaatioissa. Etiikkatyökalujen ja yhteisten pohdintojen kautta opin, kuinka etiikkaa voi viedä käytännön työelämään. Lämmin suositus koulutukselle!”

– Viivi Tikanmäki, toimitusjohaja (BHR Coaching)

Lue lisää Annan johdolla kehitetystä eettisen arvioinnin työkalusta sekä ICT-alan yrityksen eettisen toimintakyvyn kehittämistyöstä.