CoHumans

Tuloksia julki! Miten johtaa työyhteisöä kohti psykologista turvaa – myös kriisiaikoina?

Tuloksia julki! Miten johtaa työyhteisöä kohti psykologista turvaa – myös kriisiaikoina?

Tuoreita tutkimustuloksia suomalaisista työyhteisöistä

Psykologinen turvallisuus on hyvän työelämän oleellinen peruskivi. Se tarkoittaa työpaikan ilmapiiriä, jossa ihmiset uskaltavat ottaa sosiaalisia riskejä: yksilöt kokevat kuuluvansa ja heidän on turvallista oppia, luoda uutta ja haastaa. Tutkimuksesta tiedetään, että psykologinen turva edistää muun muassa resilienssiä, organisaation oppimista ja tiedonvaihtoa, luovuutta ja innovatiivisuutta, sitoutuneisuutta ja tehokkuutta sekä puheeksi ottamista ja avointa keskustelukulttuuria. Tiedetään myös, että psykologisen turvan ilmapiiri on helppo rikkoa, mutta sen rakentamisen keinoista on tähän asti ollut vain vähän tutkittua tietoa.

Juuri päättynyt suomalainen tutkimushanke etsi ja löysi keinoja psykologisen turvan johtamiseen työyhteisöissä. Tutkimushankkeen toteuttivat Työsuojelurahaston tuella CoHumans, Salon kaupungin vanhuspalvelut ja Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala.

Tutkimuksessa havaittiin kolme keskeistä toimintatapaa, joilla esihenkilöt voivat edistää psykologista turvaa. Ensiksi on tärkeää ottaa huomioon työntekijät yksilöinä ja auttaa heitä toimimaan omista lähtökohdistaan niiden tavoitteiden hyväksi, jotka on yhdessä sovittu. Toiseksi on tärkeää panostaa vastavuoroiseen, avoimeen ja rehelliseen kommunikaatioon. Tähän tarvitaan tietysti myös työntekijöiden panos. Kolmanneksi on tärkeää ottaa systemaattisesti ja tietoisesti käyttöön myötätuntoisia toimintatapoja, jotta psykologinen turva ei rakennu vain sanahelinän varaan.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että myötätunnon osoittaminen ja sen yhteisöllisten edellytysten luominen on esihenkilölle dynaaminen keino vastata työelämän jännitteisiin, ja siten rakentaa psykologista turvallisuutta juuri muutosten keskellä. Lisäksi kokeiltiin ja hiottiin huippuunsa psykologisen turvan edistämisen konkreettisia keinoja, jotka nyt julkaistaan psykologisen turvan työkalupakkina.

Hankkeen loppuraportti sekä psykologisen turvan edistämisen työkalupakki ovat julkisia. Löydät ne tästä (ja Työsuojelurahaston verkkosivuilta)  joulukuun alkuun mennessä.

 

Hankkeen tuloksia julkaistaan jo marraskuussa kahdessa avoimessa ja ilmaisessa tilaisuudessa:

Salo: tiistaina 8.11. klo 13.30–15.00, Hilkansali, Salon kirjastotalo, Vilhonkatu 4, Salo
Helsinki: ke 9.11. klo (14.30) 15-16, Fredriksberg, (Vallila), Konepajankuja 3

Tervetuloa mukaan!

 

Lisätietoja:

Jenni Spännäri, tutkimusjohtaja

CoHumans oy

040 585 7872