CoHumans

Kehittämishankkeen tulokset julki: organisaation eettinen toimintakyky on uusi näkökulma vastuullisuuteen

Kehittämishankkeen tulokset julki: organisaation eettinen toimintakyky on uusi näkökulma vastuullisuuteen

CoHumans ja Gofore toteuttivat kehittämishankkeen (10/21-09/22), jossa luotiin organisaation eettisen toimintakyvyn paradigma ja kehitysmenetelmiä eettisen toimintakyvyn edistämiseen. Hanketta tuki Työsuojelurahasto. Hankkeen loppuraporttiin voi tutustua täällä.

Uusi reitti eettiseen digitalisaatioon ja vastuulliseen liiketoimintaan. Yhteisön eettinen toimintakyky on uusi paradigma organisaatioiden vastuullisuuden sekä inhimillisen kestävyyden kehittämisessä. Digitalisaation asiantuntijayritys Gofore ja organisaatioiden etiikan asiantuntijayritys CoHumans yhdistivät voimansa kehittämishankkeessa, jossa luotiin eettisen toimintakyvyn lähestymistapa sekä menetelmiä eettisen toimintakyvyn edistämiseen. Kehitystyömme tulokset tarjoavat ideoita koko henkilöstön eettisen toimintakyvyn vahvistamiseen sekä eettistä toimintakykyä tukevien rakenteiden luomiseen. Malli soveltuu IT-alan lisäksi myös muille asiantuntija-aloille.

Teknologian ja etiikan osaaminen kohtaavat. Kehittämishankkeen tavoitteena oli luoda ymmärrys siitä, mitä eettinen toimintakyky on erityisesti IT-alalla, ja rakentaa keinot sen edistämiseksi. Nopeassa kasvussa oleva, 20-vuotisjuhlavuottaan viettävä Gofore on sitoutunut toimimaan eettisen digitalisaation edelläkävijänä, ja siksi panostaa asiantuntijoidensa eettisen osaamisen vahvistamiseen. Asiantuntijana kehitysprosessissa toimi tutkimusperustaiseen organisaatiokehittämiseen erikoistunut, etiikan ja inhimillisen kestävyyden asiantuntijayritys CoHumans. Hankkeen tutkimukselliset juuret ovat mm. soveltavassa moraalifilosofiassa, bisnesetiikan pedagogiikassa, organisaatiotutkimuksessa sekä teknologian etiikan tutkimuksessa.

Organisaation toiminnot ylittävää yhteistyötä. Eettisen toimintakyvyn edistäminen vaatii perinteiset organisaatiorakenteet ja toiminnot ylittävää yhteistoimintaa. Kehittämishankkeen linjaamisessa ja toteutuksessa olivat mukana design-tiimin yhteyshenkilöt, kestävyysjohtaja sekä edustajat HR- ja viestintätiimeistä. Myös ylin johto osallistui hankkeeseen. Etiikasta kiinnostuneista goforelaisista koottiin etiikkaeksperttien joukko (20hlö), jossa oli edustettuina useita eri työrooleja.

Muotoilumenetelmiä ja tutkimusperustaista kehittämistä. Hankkeen jakautui kolmeen vaiheeseen; 1) ymmärryksen keräämiseen, 2) toimintamallien yhteiskehittämiseen ja 3) toimintamallien pilotoimiseen ja iteroimiseen. Hankkeen keskeiset menetelmät olivat muotoiluajattelusta ammentava yhteiskehittäminen, monimuotoinen oppiminen sekä tutkimustiedon ja arjen kokemusten saattaminen vuoropuheluun. IT-alan vastuullisuutta ei tietääksemme ole kehitetty aiemmin vastaavista lähtökohdista.

Tuloksena uusi paradigma ja konkreettisia kehittämisen keinoja. Hankkeessa luotiin käsitys siitä, mitä IT-alan eettinen toimintakyky on, ja mitä sen edistämisen edellyttää. Toimintamallissa on kolme näkökulmaa: 1) skaalautuva eettisen toimintakyvyn koulutus, joka lisää laajasti koko henkilöstön osaamista, 2) Ethics experts -toiminta kokoaa yhteisön, joka kehittää eettisestä osaamista lisäarvoa, ja 3) Ethics desk -ryhmä, joka tarjoaa tukea vaikeimpiin eettisiin pohdintoihin. Lisäksi kehitimme kysymystyökalun arvioimiseen ja vaikuttavuuden seurantaan.

Vaikuttavuus syntyy etiikan syväymmärryksen ja arjen työelämän silloittamisesta. Hanke luo uraauurtavasti edellytyksiä eettisen digitalisaation edellyttämien kyvykkyyksien kehittämiseen Suomessa IT-alalla. Menetelmän olennaiset osat on kuvattu tässä loppuraportissa, ja tulokset leviävät myös Goforen ja CoHumansin verkostojen, liiketoiminnan ja viestinnän kautta. Eettisen toimintakyvyn lähestymistapa ja kehittämismenetelmät soveltuvat hyödynnettäviksi myös muissa asiantuntijaorganisaatioissa. Vastaavaa etiikan teoriaa ja työelämän käytäntöä silloittavaa menetelmää ja lähestymistapaa ei vielä tätä ennen ole ollut.