CoHumans

KOULUTUS: Eettinen osaaminen – Vastuullisuustyön perusta

KOULUTUS: Eettinen osaaminen – Vastuullisuustyön perusta

 • Koulutuskokonaisuus työelämän etiikasta 
 • Kouluttaja: TT, eetikko, toimitusjohtaja Anna Seppänen
 • Soveltuu HR-, vastuullisuus- ja johtamisrooleissa toimiville sekä kaikille asiantuntijoille, joiden työhön liittyy eettisiä kysymyksiä
 • Ajankohta: 4.5.-15.6.2023, ilmoittautuminen 26.4. mennessä HUOM! ryhmässä on vielä muutama paikka, ilmoittautumisaikaa pidennetty 3.5. saakka
 • Pääosin omaan tahtiin itsenäisesti opiskeltava, yht. 11-14h oppimista
 • Toteutus verkossa, Howspace-alustalla
 • Kolme oppimismoduulia, jossa kussakin luentovideoita, itsenäisiä oppimistehtäviä sekä eetikon klinikka 
 • Suorituksesta sertifikaatti
 • Ilmoittautuminen lomakkeen kautta
 • Kustannus: 850€+alv.24% 

 

Oletko ollut tilanteessa, jossa oikeaa eettistä ratkaisua ei vain tunnu löytyvän? Olet kenties tunnistanut, että vastuullista organisaatiota ei ole ilman ihmisiä, jotka tekevät eettisesti kestäviä päätöksiä. Mutta miten eettisesti kestäviä päätöksiä tehdään? Miten toimitaan niiden mukaisesti? Miten tunnistetaan, mitkä ylipäätään ovat eettisiä kysymyksiä? Mitä tehdään, jos tulos ja etiikka eivät kohtaa?  

Jos nämä kysymykset tuntuvat tutuilta, CoHumansin eettisen osaamisen koulutus sopii sinulle. Kouluttajana toimii CoHumansin toimitusjohtaja, eetikko ja teologian tohtori Anna Seppänen. Koulutuksessa tarkastelet etiikkaa oman työsi näkökulmasta. Opit lähestymään eettisiä kysymyksiä niin, että löytyy jäsentyneitä, toteuttamiskelpoisia ratkaisuja. Rakennat omaa eettistä kyvykkyyttäsi, mutta saat myös välineitä luoda eettisen toimintakyvyn edellytyksiä omassa organisaatiossasi.   

Kenelle? Etiikasta kiinnostuneille ammattilaisille  

Koulutus on suunnattu työelämän ammattilaisille, jotka toimivat inhimillisesti kestävien, vastuullisten organisaatioiden rakentajina. Voit olla organisaatiosi HR-tiimissä, vastuullisuusasiantuntija, esihenkilöroolissa tai muussa johtamistaitoja vaativassa roolissa vaikkapa projektipäällikkönä. Tai kenties työskentelet asiantuntijana sellaisessa roolissa tai toimialalla, jossa eettiset pohdinnat korostuvat. Sinun ei tarvitse olla etiikan superosaaja. Riittää, että työelämän oikean ja väärän kysymykset kiinnostavat. Koulutukseen on helppo osallistua arjen keskellä: oppiminen tapahtuu pääosin omaan tahtiin.   

Miksi? Vastuullisuustyön inhimillinen perusta kuntoon  

Nykyorganisaatioissa eettisen osaamisen ja toimintakyvyn lisäämiselle on monta hyvää syytä. Vastuullisuuden kannalta olennainen tieto on organisaatioissa hajallaan. Siksi kaikkien eettisen tutkan tulee toimia. Itseohjautuvuutta ja autonomiaa korostetaan. Siksi eettisen päätöksenteon itsenäisyys ja yksilöiden ja tiimien vastuu lisääntyy. Jos organisaation tekemiset eivät kestä eettistä tarkastelua, se paljastuu kyllä asiakkaille, yhteistyökumppaneille, potentiaalisille työntekijöille – sekä organisaation henkilöstölle. Siksi etiikan osaamisessa on kyse myös riskien hallinnasta. 

Koulutuksen anti:  

 • Saat välineitä ja varmuutta eettiseen päätöksentekoon. Samalla eettinen stressi kevenee  
 • Pystyt etiikan näkökulmien avulla kirkastamaan oman työsi merkitystä ja tarkoitusta  
 • Ymmärrät, mitä muuta etiikka organisaatioissa on kuin eettisiä ohjeita, koodistoja ja sääntöjä
 • Pystyt omassa organisaatiossasi tukemaan myös muita eettisessä osaamisessa 
 • Saat jatkossa työkalujen avulla paremman otteen johtamiseen ja vastuurooleihin liittyvistä eettisistä kysymyksistä 
 • Saat etiikan asiantuntijan näkökulmat juuri sinun ja organisaatiosi eettisiin kysymyksiin.

Miten? Reflektoivaa oppimista ja eettisessä osaamisessa kasvamista

 • Ilmoittaudu koulutukseen 26.4. mennessä (pidennetty ilmoittautumisaika 3.5. saakka)
 • Koulutuksen suorittaminen vie noin 11-14 tuntia osallistujan aikaa  
 • Koulutus koostuu ennakko- ja lopputehtävästä sekä kolmesta oppimismoduulista 
 • Oppimismoduulien teemat: 1) Etiikka ja eettinen osaaminen työelämässä – mistä on kyse, 2) Organisaation eettinen toimintakyky – vastuullisuuden perusta, 3) Työkalut eettiseen osaamiseen
 • Jokaisessa moduulissa on omaan tahtiin opiskeltavaksi luentovideot ja oppimistehtävä, jossa painottuu etiikan reflektointi osana omaa työtä 
 • Kuhunkin moduuliin kuuluu eetikon klinikka eli ryhmätapaaminen, jossa keskustellaan osallistujien eettisistä puntaroinneista.  
 • Koulutuksessa kevyt ennakkotehtävä ja reflektoiva lopputehtävä. Jokainen saa lopputehtävään Annalta yksilöidyn palautteen    
 • Koulutuksen läpivieminen edellyttää oppimistehtävien tekemistä. Ne ovat edellytyksenä osallistumisesta myönnettävälle sertifikaatille. Eetikon klinikoihin osallistuminen on vapaaehtoista 
 • Osallistujille jävät käyttöön luentomateriaalit ja etiikan työkalupakki eli tutkimusperustaisia menetelmiä mm. eettisen keskustelun fasilitoimiseen ja eettiseen arviointiin  
 • Koulutuksessa hyödynnetään Howspace-alustaa: helppokäyttöinen alusta toimii selaimella, eikä erillistä ohjelmaa tarvita 

Aikataulu

4.5. klo 9-9.30 Käynnistys – tutustuminen ja info koulutukseen osallistuville  

4.5.-22.5. Moduuli 1: Etiikka ja eettinen osaaminen työelämässä – mistä on kyse? 

Eetikon klinikka ma 22.5. klo 15-17  

22.5.-1.6. Moduuli 2: Organisaation eettinen toimintakyky – vastuullisuuden perusta 

Eetikon klinikka to 1.6. klo 15-17 

1.6.-15.6. Moduuli 3: Työkalut eettiseen osaamiseen  

Eetikon klinikka 15.6. klo 15-17 

Loppureflektion palautus 26.6. mennessä, tai sovittaessa kesälomakauden jälkeen 

Koulutuksen hinta: 850€+alv. 24%

Kuka? Kouluttajana eetikko, toimitusjohtaja, TT Anna Seppänen 

Jokainen pohtii eettisiä kysymyksiä, mutta usein niiden jäsentäminen ja kestäviin ratkaisuihin pääseminen vaatii syvällistä etiikan asiantuntemusta. Koulutuksessa saat käyttöösi teologian tohtori, eetikko, toimitusjohtaja Anna Seppäsen osaamisen. Anna on sekä tutkijana että kehittäjänä perehtynyt työelämän ja bisneksen eettisiin kysymyksiin. Hän on kouluttanut ja kehittänyt eettistä kyvykkyyttä ja luonut CoHumansin asiakkaille arjen menetelmiä eettisen toimintakyvyn vahvistamiseksi. Annan johdolla etiikkaan perehtyneet asiantuntijat kiittävät Annan kykyä luoda siltoja syväajattelun ja arjen konkretian, kuten myös eettisten periaatteiden ja käytännön työelämän välillä.  

Annan lisäksi vierailevina kouluttajina toimivat työelämän inhimillisen kestävyyden asiantuntijat, dosentti, tutkimusjohtaja Jenni Spännäri (CoHumans) ja professori, vaikuttavuusjohtaja Anne Birgitta Pessi (CoHumans & Helsingin yliopisto).    

Annan kanssa työskennelleet sanovat:

”CoHumansin Anna Seppäsen kyky hahmottaa alamme usein hankalia eettisiä kysymyksiä ja tuoda niihin käytännönläheisiä ja ymmärrettäviä ratkaisuja, on ollut todella suureksi avuksi.”

– Kristiina Härkönen, kestävän kehityksen johtaja (Gofore)

”Anna osaa asemoida käsiteltävän asian eri taustan ihmisten keskuuteen luomalla yhteisen näkökulman, kielen ja käsitteistön. Hän esittään esittää asiansa käytännönläheisesti, mutta tukeutuen vahvasti uskottavaan teoreettiseen perustukseen. Hän kuljettaa osallistujat turvallisesti ja voimauttavasti etiikan maailmaan asettumatta yläpuolelle tai moralisoimatta toisten tekoja. Annan luoma prosessi ei lamauta, vaan luo yhteisen dialogin, jonka avulla on mahdollista löytää yhteinen konkreettinen tapa edetä käytännön ratkaisujen äärelle.”

– Petri Takala, Public Sector Account Executive (CapGemini)

 

Lue lisää Annan johdolla kehitetystä eettisen arvioinnin työkalusta sekä ICT-alan yrityksen eettisen toimintakyvyn kehittämishankkeesta.

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä Annaan: anna[ät]cohumans.fi, p. 040 748 0005.

 

Ilmoittaudu 26.4.2023 mennessä

Ehdot: CoHumans Oy (y-tunnus 3089559-7) on koulutuksen vastuullinen järjestäjä. CoHumans laskuttaa osallistumismaksun ennakkoon, maksuehto on 14vrk. Osallistumista ei voi peruuttaa. Ilmoittautuneen henkilön tilalle voi nimetä toisen henkilön. Ilmoita silloin muutoksesta sähköpostitse Anni Helisteelle, anni[ät]cohumans.fi. CoHumansilla on oikeus peruuttaa koulutus ja palauttaa jo maksaneille rahat, mikäli ilmoittautuneita ei tule riittävästi. Oikeudet muutoksiin pidätetään.