CoHumans

Inhimillisesti kestävä etätyöelämä? – Raportti ja keskustelunavaus kyselyaineistosta julkaistu

Inhimillisesti kestävä etätyöelämä? – Raportti ja keskustelunavaus kyselyaineistosta julkaistu

CoHumans Oy ja Helsingin yliopisto (Teologinen tdk) selvittivät kokemuksia etätyöelämän myötätunnosta ja eettisistä haasteista verkkokyselyllä touko-kesäkuussa 2020, koronakevään lopulla. Tutkitusti juuri nämä teemat ovat oleellisen tärkeitä kriiseistä selviämiselle – ja samaan aikaan erityisen vaikeita etätyössä. Kyselyyn vastasi yli 120 suomalaista, erilaisilta työpaikoilta.

Etätyön vaikutus myötätuntoon oli aineiston perusteella kahtalainen: koettiin myötätunnon vahvistumista, mutta myös sen edellytysten rapautumista. Aivan erityisesti etätyö näyttäisi haastavan itsemyötätuntoa. Koronakevään eettisistä haasteista nousivat esille mm. luottamuksellisen tiedon suojaaminen sekä poikkeusolojen aiheuttamat hankaluudet vaikeassa asemassa olevien asiakasryhmien hyvinvoinnin turvaamisessa.

Nyt julkaistu raportti kertoo yleistajuisesti tärkeimmät havainnot aineistosta, ja toimii samalla kriittisenä keskustelunavauksena. Onko myötätunnolla ja eettisyydellä suomalaisessa työelämässä sellaista asemaa, joka niillä tulisi olla? Kuljemmeko kohti inhimillisesti kestävää etätyötä – vai alati kasvavaa henkistä kuormitusta?

 

Miten inhimillisen kestävyyden teemoja voisi kehittää sinun työyhteisössäsi? Ota yhteyttä CoHumans Oy:n toimitusjohtajaan Anna Seppäseen (anna [at] cohumans.fi, + 358 40 748 0005).