CoHumans

Tulossa uusi koulutusmenetelmä: vuorovaikutustaitoja virtuaaliympäristöjen avulla

Tulossa uusi koulutusmenetelmä: vuorovaikutustaitoja virtuaaliympäristöjen avulla

Työelämän vaikeat tilanteet tulevat eteen usein yllättäen ja juuri silloin, kun olemme yksin. Nämä vaikeat tilanteet ovat usein kaikkein vaikuttavimpia: niissä on mahdollisuus saada aikaan paljon vahinkoa tai paljon hyvää. Mitä jos toimimista näissä tilanteissa – tärkeimpiä työelämän vuorovaikutustaitoja – ei tarvitsisikaan opetella yksin, yrityksen ja erehdyksen kautta?

CoHumans on saanut Työsuojelurahastolta rahoitusta hankkeelle, jossa kehitetään koulutusmenetelmää juuri tähän tarpeeseen. Koulutusmenetelmä kulkee nimellä ”Vaativat ja vaikuttavat vuorovaikutustilanteet turvallisessa virtuaaliympäristössä

Hankkeessa asiantuntijakumppanina ja sisältöjen toteuttajana on ketterä ja innovatiivinen Smart Visionary Solutions ja menetelmän kokeilemisessa mukana on Diakonia-ammattikorkeakoulu. Nämä molemmat tahot myös rahoittavat hanketta.

Yllätyksellisenä ja oivaltavana elementtinä koulutusmenetelmässä on virtuaaliteknologia: sekä todellisissa tiloissa 360-kuvatut tilanteet että avatarien ohjaamiseen perustuvat virtuaaliympäristöt. Avainajatuksena teknologian käytössä on simulaatio. Virtuaaliympäristöissä voidaan turvallisesti mutta todentuntuisesti harjoitella vaikeitakin tilanteita, joita kohtaamme harvoin – tai joita emme toivoisi kohtaavamme lainkaan. Teknologian avulla on mahdollista myös tuoda samat tilanteet osallistujien kokeiltavaksi ajasta ja paikasta riippumatta – esimerkiksi tarjota yhteinen kokemus ihmisille, jotka työskentelevät samassa organisaatioissa mutta eri mantereilla. Virtuaaliympäristöissä tämä on kustannustehokasta, tasalaatuista ja toimintatapoja standardoivaa, ja sitä paitsi parhaimmillaan myös hauskaa!

Hankkeessa kehitetään koulutusmenetelmä, jossa tuodaan tutkittu tieto toimivaa organisaatiota rakentavista inhimillisistä kohtaamisista kaikenlaisten työyhteisöjen kokeiltavaksi turvallisessa virtuaaliympäristössä. Perusideana on 1) selvittää co-creation -menetelmin, mitkä asiakasorganisaatiossa ovat inhimilliselle kohtaamiselle haastavimmat tilanteet, 2) harjoitella niitä kokemuksellisessa virtuaaliympäristössä ja 3) luoda tämän pohjalta organisaatiossa käyttöön otettavia toimintatapoja inhimillisesti kestävän kohtaamisen kulttuurin edistämiseen. Virtuaaliympäristöön sisältyy myös pelillisiä, innostavia ja motivaatiota lisääviä elementtejä. Pääpaino menetelmässä on kuitenkin erilaisten kohtaamisen tapojen ja toimintatapojen kokemuksellisessa kokeilemisessa.

Menetelmä rakentaa käyttäjiensä ymmärrystä vuorovaikutuksesta vaikeissa tilanteissa sekä omista vuorovaikutustavoista ja -mieltymyksistä. Koulutusmenetelmä auttaa myös löytämään yhteisiä toimintatapoja ja käytänteitä, joilla juuri kohdeorganisaatiossa halutaan toimia vaikeissa tilanteissa.

Menetelmästä julkaistaan avoimesti saatavilla oleva versio syksyllä 2023.

 

Haluaisiko sinun organisaatiosi olla ensimmäisten joukossa testaamassa valmista menetelmää? Ota yhteyttä!

Jenni Spännäri, tutkimusjohtaja

CoHumans oy

040 585 7872