CoHumans

Tiedeartikkeli: Työn uudet merkitykset

Tiedeartikkeli: Työn uudet merkitykset

Pandemia muutti työelämässä monta asiaa. Etätyön murroksen lisäksi monet kohtasivat merkityksellisyyden kysymyksiä työssä: mikä työssä on minulle tärkeää, ja kuinka tärkeää työ minulle on.

CoHumansin osakkaat julkaisivat vertaisarvioidun tutkimusartikkelin, joka paneutuu juuri työlle annettuihin merkityksiin. Artikkelimme tarkastelee tätä kysymystä ihmisten kokemusten ja näkemysten valossa, kahden aineiston avulla (touko-kesäkuussa 2020 ja joulukuussa 2021 kerätyt verkkokyselyt). Kyselyihin vastanneet ovat erilaisissa organisaatioissa, pääosin asiantuntijatyössä työskenteleviä eri-ikäisiä suomalaisia. Keskeiset tuloksemme ovat, että pandemia sai kokemukset työelämästä eriytymään, eettiset dilemmat nostivat päätään ja samaan aikaan työlle annettiin merkityksiä hyvän elämän kehyksessä. Tulokset valottavat paitsi koronapandemian vaikutuksia inhimillisyyteen ja merkityksiin työssä myös sitä, mitä hyvä työelämä voi olla ja se voi rakentua.

 

Mitä on hyvä työelämä? Työn uudet merkitykset koronapandemiassa ja sen jälkeen.

Teoksessa: Kallatsa, L. & Ojalammi J. (eds.) Kokemuksia, käytäntöjä ja kohtaamisia rajoituksissa. STKS:n julkaisuja 302.