CoHumans

Kehityshanke: CoHumans ja Diakonia-ammattikorkeakoulu luottavat psykologisen turvan voimaan muutoksessa

Kehityshanke: CoHumans ja Diakonia-ammattikorkeakoulu luottavat psykologisen turvan voimaan muutoksessa

Kun työyhteisö uudistuu, miten käy psykologisen turvallisuuden? Helmikuuss 2021 käynnistyi kehittämishanke, jossa Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) ja CoHumans kehittävät keinoja psykologisen turvan edistämiseen. Hanketta tukee Työsuojelurahasto.

Psykologinen turvallisuus – ilmapiiri, jossa yksilöt kokevat, että heillä on mahdollisuus ottaa sosiaalisia riskejä turvallisesti ja pelkäämättä seuraamuksia – on usein koetuksella työyhteisöjen muuttuessa ja uudistuessa. Psykologisesta turvasta olisi kuitenkin hyötyä: sen avulla varmistettaisiin, että kaikkien arvokkaat ideat tulevat muutoksessa kuulluiksi, ja että organisaatio voi jatkaa terveellä työkulttuurilla myös muutosvaiheen jälkeen.

CoHumans on selvittänyt uraauurtavassa tutkimushankkeessaan, miten organisaatioita voidaan johtaa kohti psykologista turvaa. Tutkimuksen tulokset julkaistaan loppuvuodesta 2022. Nyt, helmikuussa 2022 alkaneessa kehittämishankkeessa puolestaan luodaan konkreettisia keinoja ja toimintatapoja siihen, miten psykologisen turvan kulttuuria voidaan juurruttaa ja vahvistaa työyhteisön uudistumisessa. Hanke toteutetaan Diakissa, asiantuntijakumppanina toimii inhimillisestä kestävän työelämän tutkimusperustaiseen kehittämiseen erikoistunut CoHumans, ja hanketta rahoittaa myös Työsuojelurahasto.

Hankkeen tuloksena on paitsi Diakille inhimillisesti kestävämpi ja psykologisesti turvallisempi työyhteisö, myös kehittämiskeinoja ja kehittämisopas, joita voidaan hyödyntää muissakin organisaatioissa. Missä sinun organisaatiossasi olisi eniten tarvetta psykologiselle turvalle?

 

Lue lisää hankkeesta:
Eeva Hytönen, hr-asiantuntija & työsuojelupäällikkö, Diak: ”Psykologisen turvallisuuden voima työyhteisön uudistumisessa” (Dialogi-verkkolehti 13.4.2022)