CoHumans

CoHumansin Jenni Spännärille dosentin arvo

CoHumansin Jenni Spännärille dosentin arvo

CoHumansin tutkimusjohtaja ja osakas, TT Jenni Spännäri on saanut dosentin arvon. Jennin dosentuuri on kirkkososiologian alalta, Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta. Tutkijana Jenniä kiehtoo merkitysten ja merkityksellisyyden kokemuksen rakentuminen sekä inhimillinen kasvu. Viime vuosina Jennin tutkimus on laajentunut koskemaan myös työyhteisöjä: hän on tutkinut esimeriksi myötätunnon roolia innovatiivisuudessa sekä viisautta organisaatioiden ominaisuutena.

CoHumansissa Jenni ammentaa merkityksellisyyden, viisaan kasvun ja myötätunnon teemoista välineitä organisaatioiden inhimillisen kestävyyden kehittämiseen  ja vastaa CoHumansin omasta tutkimustoiminnasta. Jennin vankka osaaminen monimenetelmäisessä tutkimuksessa tuottaa asiakkaillemme sekä syvää että tarkkaa kuvaa inhimillisen kestävyyden tilanteesta. Jenni on omaa luokkaansa myös tutkimustiedon tuomisessa puhuttelemaan ihmisen arkikokemusta. Tämän tunnistavat asiakkaidemme lisäksi Jennin suosittujen tietokirjojen lukijat. Hän on kirjoittanut yhdessä Eeva K. Kallion kanssa kirjan ’Viisaus – käyttäjän opas’ (Tuuma 2020) sekä Tua Onnelan kanssa kirjan ’Opi kuin eläin’ (Tuuma 2022).

Juuri nyt Jenni kehittää yhdessä kansainvälisen tutkijaryhmän kanssa mittaria organisaatioiden viisauden arvioimiseen. Mittarin avulla voidaan tulevaisuudessa esimerkiksi tarkastella, kuinka viisaita eri organisaatiot ovat, ja miten viisaus vaihtelee tiimeittäin saman organisaation sisällä. Jennin kanssa kehitystyötä tekevät prof. David Rooney (Macquarie University), prof. Monica Ardelt (University of Florida) sekä Dr. Elizabeth King (Nan Tien Institute).