CoHumans

Anna Seppäsen väitös 2.12.2022: Yritysvapaaehtoistoimintaan liittyy eettisiä riskejä, mutta myös aitoja auttamisen mahdollisuuksia

Anna Seppäsen väitös 2.12.2022: Yritysvapaaehtoistoimintaan liittyy eettisiä riskejä, mutta myös aitoja auttamisen mahdollisuuksia

CoHumansin toimitusjohtaja väittelee 2.12. teologian tohtoriksi sosiaalietiikan oppiaineesta. Väitös käsittelee yritysvapaaehtoistoiminnan eettisiä kysymyksiä. Yritysvapaaehtoistoiminta on monessa kansainvälisessä yrityksessä jo vakiintunut toimintatapa. Se on vähitellen yleistymässä myös Suomessa. Toiminnan idea on, että yritykset antavat henkilöstönsä käyttää työaikaa yleishyödylliseen vapaaehtoistoimintaan. Sosiaalietiikan väitöskirja arvioi, millaista yritysten vapaaehtoistoimintaa voidaan pitää eettisesti kestävänä.

Yritysten vapaaehtoistoiminta poikkeaa yritysvastuun valtavirrasta

Yritysvastuun tutkimuksessa ja kehittämisessä on viime vuosina korostettu, että yritysvastuutoimien tulisi kohdistua liiketoiminnan ydinprosesseihin, kuten läpinäkyvämpiin tuotantoketjuihin tai tasa-arvoiseen palkkaukseen. ”Yritysten vapaaehtoistoiminta on 2020-luvun yritysvastuun outo lintu: sen yhteys ydinliiketoimintaan on usein epäsuora. Strategisen yritysvastuun narratiivi on vahva, mutta kiinnostavasti myös yritysvapaaehtoistoimintaa tehdään koko ajan enemmän”, sanoo sosiaalietiikan väitöskirjatutkija, TM Anna Seppänen Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta.

Seppäsen joulukuun alussa tarkastettava väitöskirja käsittelee yritysvapaaehtoistoiminnan eettisiä kysymyksiä. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että yritysvapaaehtoistoiminta tuo yrityksille hyötyä muun muassa henkilöstön työhön sitoutumisen kautta. ”Yritysvapaaehtoistoiminta näyttäytyy vastavoimana monille työelämän inhimillistä kestävyyttä heikentäville piirteille: vapaaehtoistoiminta voi tarjota merkityksellisyyden kokemuksia ja hengähdystaukoja hektisen työelämän keskellä.”

Ei auttamistoiminnan välineellistymistä, vaan vastavuoroisia kohtaamisia

Yritysvapaaehtoistoiminnan eettisiä kysymyksiä ei ole aiemmassa tutkimuksessa analysoitu. Tätä Seppänen pitää ongelmallisena. ”Eettinen riski on, että yritysten auttamistoiminnasta tulee väline liiketoiminnallisten hyötyjen saavuttamiseen. Tämä ole kestävää avunsaajien näkökulmasta. He ovat usein haavoittuvaisessa asemassa” Seppänen sanoo. Väitöskirjassa Seppänen esittää, että yritysvapaaehtoistoiminnan eettisessä arvioinnissa voidaan hyödyntää filosofisen tunnustusteorian välineitä. Teorian mukaan vastavuoroinen hyväksyvä tunnustaminen (recognition) on ihanne, jonka valossa sosiaalisten ilmiöiden eettistä laatua voidaan tarkastella.

Tutkimuksessa eettisen analyysin rinnalle kulkee empiirinen tapaustutkimus. Sen aineisto on kerätty pankkien yritysvapaaehtoistoimintahankkeesta, jossa pankkihenkilöt tukevat vaikeassa asemassa olevia nuoria aikuisia arjen taloudenhallinnasta. ”Haastattelin tutkimuksessani sekä avunsaajia että vapaaehtoisia. Heidän kokemuksensa kuvaavat, että yritysvapaaehtoistoimintaan parhaimmillaan sisältyy mahdollisuuksia vastavuoroiseen tunnustamiseen ja sen kautta esimerkiksi nuorten aikuisten toimijuuden ja tulevaisuuden uskon vahvistumiseen” Seppänen toteaa.

 

Anna Seppäsen (TM) väitöstutkimus ”The Virtues of Corporate Volunteering. An Ethical-Empirical Analysis of Relations of Recognition in Corporate Volunteering” tarkistetaan 2.12. klo 13 (Porthania, PIII ja stream) Vastaväittäjänä toimii prof. Jacob Dahl Rendtorff Roskilden yliopistosta. Väitöstutkimus on tehty Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan sosiaalietiikan oppiaineessa. Seppänen on toiminut tutkijana työelämän myötätuntoa tarkastelleessa CoPassion-tutkimushankkeessa. Hän on perustanut 2019 yhdessä yhtiökumppaniensa kanssa tutkimusperustaisen asiantuntijayritys CoHumansin, jossa hän työskentelee eetikkona ja toimitusjohtajana.