CoHumans

Testaa työyhteisösi myötätunto – CoHumans ja Yle tekivät yhdessä nettitestin

Testaa työyhteisösi myötätunto – CoHumans ja Yle tekivät yhdessä nettitestin

Missä kantimissa sinun ja työyhteisösi myötätunto on koronan muuttamassa työelämässä? CoHumans ja Yle tekivät yhdessä nettitestin, jonka avulla voit pohtia, mitä vahvuuksia ja haasteita työsi arjessa on myötätunnon kannalta. Akateeminen tutkimus organisaatioiden myötätunnosta on osoittanut, että myötätunto on yhteydessä keskeisiin tuloksellisuuden elementteihin, esimerkiksi sitoutumiseen, laadukkaaseen johtamiseen ja organisaation kykyyn oppia ja innovoida uutta. Korona-aika on korostanut myötätunnon merkitystä.

”Halusimme testissä tuoda esille sekä yksilön että yhteisöjen tasot. Myötätuntoa voi toki jokainen edistää omalla toiminnallaan. Työyhteisön kulttuurin, yhteisten uskomusten ja rakenteiden taso on kuitenkin huomioitava, mikäli myötätuntoa halutaan edistää strategisesti” sanoo CoHumansin tutkimusjohtaja, teologian tohtori Jenni Spännäri.

Nettitesti on kevyt tehdä, ja vastausprofiilit on laadittu pilke silmäkulmassa. Samalla testi kuitenkin kerryttää CoHumansin tutkimustyöhön aineistoa. Aineiston avulla voidaan tarkastella työyhteisöjen myötätunnon muutosta koronatilanteen pitkittyessä ja esimerkiksi julkisen ja yksityisen sektorin työyhteisöjen eroja. Testin kysymykset ovat tutkituista, vertaisarvioiduissa julkaisuissa validoiduista kysymyssarjoista.

 

 

Kuva: Pixabay