CoHumans

NexusAI kehittää uusia välineitä eettisen digikehityksen tueksi

NexusAI kehittää uusia välineitä eettisen digikehityksen tueksi

Voiko tekoäly auttaa digiteknologioiden kehittäjiä toimimaan eettisesti? Miten tekoälyä voisi hyödyntää niin, että digitaaliset teknologiat tukevat sosiaalista ja ekologista kestävyyttä? Näitä kysymyksiä selvittää kehityshanke NexusAI, jota kipparoivat CoHumansin toimitusjohtaja, eetikko, TT Anna Seppänen ja Principal Designer, TkT Sami Vihavainen Goforelta.

Tekoäly eettisen puntaroinnin tukiälynä

NexusAI tarkastelee tekoälysovellusten mahdollisuuksia digiteknologioiden eettisessä arvioinnissa. Rahoituksen vuoden 2024 aikana toteutettava hanke saa KAUTE-säätiöltä sekä Gofore Impact -säätiöltä. Digiteknologioiden eettinen arviointi on yhä tärkeämpää kestävän yhteiskunnallisen kehityksen kannalta.

Hankkeessa on lähdetty keväällä 2024 liikkeelle selvittämällä, millaisia haasteita ja mahdollisuuksia tekoälyn hyödyntämisessä on, miten tekoälyteknologian ja ihmisen yhteistyö muovautuu eettisen arvioinnin eri vaiheissa, ja millaista apua digikehittäjät eettisen arvioinnin avuksi tarvitsevat. Vaikka eettisiä päätöksiä ei saa ulkostaa tekoälylle, tekoälysovelluksilla näyttäisi olevan hyödyntämismahdollisuuksia esimerkiksi eettistä päätöksentekoa tukevassa tiedonkeruussa.

Syksyllä hanketiimi muovaa prototyyppiversioita tekoälytyökaluista. Niiden hyödyntämistä eettisen arvioinnin tukena simuloidaan työpajoissa. Hankkeen lopputuloksena syntyy uutta tietoa digikehityksen eettisen kestävyyden edellytyksistä sekä työkaluja ja menetelmiä, joita digikehittäjät voivat jatkossa hyödyntää.

Hanketiimissä etiikan ja digikehittämisen ammattilaisia

Hanketiimissä yhdistyvät digikehittämisen, etiikan ja käyttäjälähtöisen suunnittelun osaaminen. Hanketta johtavat CoHumansin toimitusjohtaja, eetikko, TT Anna Seppänen ja Principal Designer, TkT Sami Vihavainen Goforelta. Työryhmässä ovat mukana Goforen palvelumuotoilijat Suvi Leander ja Michelle Sahal Estimé.

Nelikko on tehnyt yhteistyötä aiemminkin eettisen digitalisaation parissa. Yhteistyön hedelmiä ovat olleet muun muassa ICT-organisaatioiden eettiseen toimintakykyyn liittyvä kehittämishanke ja eettisen muotoilun opas. Yhteistyön myötä on vahvistunut käsitys siitä, että yksi vastuullisen digitalisaation tärkeimmistä edellytyksistä on, että kehityksessä mukana olevien yksilöiden ja yhteisöjen eettistä toimijuutta tuetaan. Arjessa tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kehitystiimeissä eettisten kysymysten esille nostamiseen kannustetaan, ja että eettisen arvioinnin prosesseihin on tarjolla työkaluja.

 

Lisätiedot ja yhteydenotot

 

Anna Seppänen
, p. 040 748 0005

 

 

Artikkelikuva: Unsplash